Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Engqvist vill ha fritt vårdval i EU

Publicerad: 4 november 2002, 13:36

Socialminister Lars Engqvist (s) vill införa ett fritt vårdval för patienter inom hela EU.- Min ambition är att vi på europeisk nivå ska komma lika långt som vi nu kommit i Sverige med det fria vårdvalet, det vill säga att du som patient kan söka vård där du vill, säger han.Vid årsskiftet införs det fria vårdvalet i hela Sverige. Det kan sägas vara det första steget mot en nationell vårdgaranti.


Innebörden av det fria vårdvalet i Sverige är att patienter ska kunna söka vård var som helst i landet och få vården betald av hemlandstinget.  Samma regel vill socialministern införa på EU-nivå.  Har du stöd för dina tankar inom övriga EU?  - Det vet jag inte, men det ska bli spännande att se. Vi börjar det här arbetet nu.  Lars Engqvist kommer att ingå i en grupp som EU-kommissionen tillsatt, där experter, politiker och administratörer ska diskutera hur en gränsöverskridande EU-vård skulle kunna se ut. Det första mötet hålls i december.  Det råder i dag osäkerhet om vilka rättigheter EU-medborgarna har för att söka vård i andra EU-länder.  Socialministern bryter linjen  EU-domstolen har i några uppmärksammade domar både öppnat för att medborgare i EU-länder har rätt att söka planerad vård i andra EU-länder på hemlandets bekostnad, om väntetiderna inte är rimliga, och slagit fast att medlemsstaterna har rätt att förhandsgranska sådana ansökningar utifrån vissa kriterier. EU-domstolen har dock ännu inte definierat vad som är rimliga väntetider.  Och samtliga de sex ansökningar om betald medicinsk vård utomlands som kom till försäkringskassorna i Sverige under andra halvåret 2001 avslogs.  Hittills har Sverige hävdat att nationsgränsen utgör gräns för att kunna få planerad sjukvård med finansiering från hemlandet.  Den linjen bryter nu socialminister Lars Engqvist upp från, i och med att han vill börja arbeta politiskt för att förverkliga det fria vårdvalet på EU-nivå.  En avgörande förutsättning som socialministern ställer upp är dock att patienten först fått en fastställd diagnos i hemlandet.  - Vi måste förhindra att den offentliga finansieringen används för oprioriterad vård, säger han och exemplifierar med skönhetsoperationer.  Ställer krav på kvalitetssäkring  Vad det fria vårdvalet i praktiken kommer att handla om är att patienterna kan söka högspecialiserad vård i andra EU-länder.  - Det kommer sannolikt att handla om diagnosgrupper där det är svårt att samla tillräcklig kompetens i enskilda länder eller där man har fått orimligt långa väntetider i det egna landet, säger Lars Engqvist.  Han ställer också krav på kvalitetssäkring av vården, så att svenska patienter inte riskerar felbehandlingar när de söker vård i andra länder.  - Det måste finnas en gemensam kvalitetssäkring. Vi har mycket höga krav på säkerheten i svensk sjukvård, liksom i huvudsak i övriga EU-länder. Men i ett utvidgat EU kan vi inte vara säkra på hur sjukvården faktiskt ser ut. Det kan bli ett bekymmer.  Ser du ingen risk att svenska patienter väljer att söka vård vid europeiska storsjukhus, så att det svenska underlaget för högspecialiserad vård åderlåts?  - Jag tror ju inte att den risken finns. I stort har vi en så hög kvalitet att vi redan i dag skulle hävda oss väldigt väl. Den svenska högspecialiserade vården har här en enorm möjlighet att hävda sig internationellt.  Tror på samordningsmöjligheter  Lars Engqvist menar att problemet snarast blir att hantera alla de EU-medborgare som vill söka högspecialiserad vård i Sverige.  En fråga som hänger samman med detta är hur de europeiska högspecialiserade sjukhusen och den medicinska forskningen ska kunna samverka.  - Jag tror det finns stora möjligheter att samordna den europeiska sjukvården. Frågan är om EU-länderna är beredda att länka ihop sjukhusen med varandra, så att man får ett antal europeiska sjukhus som samverkar och där man utbyter kunskaper och erfarenheter. Det vore en enorm utmaning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev