Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Föroreningar försvagar lungornas försvarare

Publicerad: 22 november 2002, 15:17

Måttliga halter av luftföroreningar kan försämra lungmakrofagers förmåga att rensa lungorna från främmande partiklar. Det visar en studie som gjorts vid Karolinska institutet i Solna.


- Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan föroreningar i luften och dödlighet hos människor med hjärt- och lungsjukdomar. Det här kan vara en förklaring, säger Margot Lundborg, forskare vid IMM, institutet för miljömedicin.  I studien användes lungmakrofager från friska personer. Makrofagerna blandades i provrör med aggregat av ultrafina kolpartiklar, i koncentrationer som motsvarar halterna i normal luft. De jämfördes med makrofager som inte hade utsatts för kol.  För att se hur förmågan att ta upp främmande ämnen, fagocytos, påverkades av kolet tillsatte forskarna fluorescerande testpartiklar och mätte hur stor mängd makrofagerna kunde ta upp. Både förmågan att binda partiklarna till sig och att ta upp dem försämrades avsevärt hos de makrofager som fått kol, även i låga partikelkoncentrationer.  - När kol- och dieselpartiklar kommer ner i lungan kan makrofagernas försvar mot inandade mikroorganismer och andra partiklar försämras. För personer med hjärt- och lungsjukdomar kan det innebära en stor risk, eftersom deras immunförsvar redan är nedsatt, säger Margot Lundborg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev