Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Kontrollen över dömd vårdpersonal kan öka

Publicerad: 7 september 2004, 11:12

Kontrollen av legitimerad vårdpersonal som dömts för brott håller på att ses över. Ett förslag är att registret över legitimerad personal och brottsregistret ska samköras.


Med jämna mellanrum förekommer det att läkare och sjuksköterskor arbetar vidare trots att de dömts för brott som inte anses förenliga med deras yrkesutövning.  I ett brev till justitiedepartementet påpekade Socialstyrelsen i vintras att återrapporteringen från domstolarna till myndigheten inte fungerar som den ska och att domstolarna inte ens har rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen för vissa brottsdomar, som rattfylleri och trafikbrott. Läkare och annan legitimerad personal som dömts kan därför fortsätta arbeta inom sitt yrke utan att deras lämplighet prövas av Socialstyrelsen.  Även Domstolsverket ser ett problem med den lagstiftning som finns när det gäller återrapporteringen till Socialstyrelsen.  - Lagstiftningen om domstolarnas underrättelser till myndigheter är snårig och otidsenlig. Därför kan återrapporteringen brista, säger Domstolsverkets chefsjurist Jörgen Nilsson.  Han föreslår att Socialstyrelsen regelbundet, kanske en gång om året, får rätt att samköra sitt register över legitimerad vårdpersonal med registret över dömda personer.  På så sätt skulle myndigheten kunna upptäcka om det finns anledning att ifrågasätta eventuella riskpersoners fortsatta rätt till legitimation.  - Då skulle de få fram samtliga dömda som står under myndighetens kontroll. I dag finns säkert ett mörkertal. Men en sådan samkörning kräver en lagändring, säger Jörgen Nilsson.  Vill ha ett fortlöpande system  Inom Socialstyrelsen är man inte nöjd med förslaget från Domstolsverket.  - Vi vill ha ett fortlöpande system där vi kontinuerligt får veta om sjukvårdspersonal har dömts. Att göra en körning en gång om året är för sällan, säger Gunnar Östling, byrådirektör på Socialstyrelsens tillsynsenhet i Jönköping, som undertecknade det brev som skickades till justitiedepartementet i vintras.  Har inget färdigt förslag  Justitiedepartementet har ännu inget färdigt förslag på hur återrapporteringen ska förbättras. Men Tobias Eriksson, rättssakkunnig på departementet, uppger att förslaget med samkörning av registren är ett alternativ som man ska arbeta vidare med.  - Kan vi lösa detta på annat sätt än att gå in och ändra i underrättelseförordningen så är detta ett intressant förslag. Domstolarnas underrättelseförordningar blir ju bara fler och fler, säger Tobias Eriksson.  Senare i höst väntas justitiedepartementet presentera ett förslag som ökar Socialstyrelsens möjligheter att få information om när legitimerad sjukvårdspersonal har dömts för brott.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev