Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Kortad arbetstid blir dyrbar för sjukvården

Publicerad: 21 Oktober 2002, 12:25

Lagförslaget om kortad arbetstid kommer att kosta landstingen och kommunerna 5,1miljarder kronor. Dessutom är det risk för att personal-bristen inom vården förvärras ytterligare. Det konstaterar Landstingsförbundet och Kommunförbundet i sitt remissvar till regeringen.


Den statliga arbetstidsutredningen, Knas, har föreslagit att arbetstiden ska förkortas genom att fem lediga dagar om året införs gradvis med början om två år. Lagförslaget har redan mött motstånd från flera håll - och nu sågar även Landstingsförbundet och Kommunförbundet tankarna om arbetstidsförkortning genom så kallad flexibel ledighet.  I sitt remissvar pekar de två förbunden på att kostnaderna för att täcka arbetstidsbortfallet kommer att bli enorma. För kommunernas del handlar det om en kostnad på sammanlagt 3,5 miljarder kronor. Inom landstingen räknar man med att behöva ytterligare 600 läkare, 1000-1500 sjuksköterskor och 1500-2000 undersköterskor. Detta skulle innebära en kostnad på 1,6 miljarder kronor.  Varnar för ökad personalbrist  Dessutom varnar arbetsgivarna inom kommun och landsting för att personalbristen kommer att förvärras ytterligare. Eftersom det måste finnas personal som går in och täcker upp vid ledighetsuttag, kommer behovet av att rekrytera korttids- och deltidsanställda att öka markant. Samtidigt råder det redan i dag brist på flera yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.   Slutligen riktar Landstingsförbundet och Kommunförbundet också hård kritik mot tankarna på att all jourtid ska räknas in i arbetstiden. I dag är det inte ovanligt att läkare jobbar betydligt mer än de maximalt 48 timmar per vecka som arbetstidslagen föreskriver. Enligt arbetstidskommitténs förslag ska emellertid arbetstidstaket på 48 timmar i veckan även inbegripa jour- och beredskapsarbete.  Även här pekar förbunden på rejält ökade kostnader och framtida rekryteringsproblem. Läkare är en bristvara inom ett antal områden och enligt remissvaret skulle ändringarna i arbetstidslagen medföra en "fullständigt ohållbar situation". Mest orolig är man för verksamheten inom jourtunga områden som internmedicin, kirurgi och anestesi.   - Tyvärr är det redan i dag stor brist på läkare inom just dessa verksamheter. Dessutom är det de specialisterna som tar längst tid att utbilda, säger Peter Hattendorf, utredare på Landstingsförbundets arbetsgivaravdelning.  Skulle få allvarliga konsekvenser   Enligt Landstingsförbundet och Kommunförbundet skulle den nya lagen få allvarliga konsekvenser och i vissa fall även kunna äventyra patientsäkerheten.  - Finns det inte tillräckligt många läkare har sjukvårdshuvudmännen bara ett alternativ - att dra ned på verksamheten. I slutändan är det patienten som drabbas, säger Peter Hattendorf.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev