Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Läkarandelen sjunker bland doktoranderna

Publicerad: 23 september 2003, 13:37

Mellan åren 1998 och 2001 ökade antalet forskarstuderande vid de medicinska fakulteterna med 6 procent. Andelen forskande läkare minskade dock något.


År 1998 var 5 272 forskarstuderande registrerade vid landets sex medicinska fakulteter. Tre år senare hade antalet forskarstuderande ökat till totalt 5 584, en ökning med 6 procent. Det visar en kartläggning som Svenska läkaresällskapet har gjort av rekryteringen och genomströmningen vid de medicinska fakulteterna.  Vid Karolinska institutet i Solna och Hälsouniversitetet i Linköping ökade antalet forskarstudenter med drygt 11 procent. Samtidigt blev forskarstudenterna vid de medicinska fakulteterna i Umeå och Uppsala 7 respektive 4 procent färre.  - Skillnaderna mellan de olika universiteten är ganska stora. Men vi har inte dragit några slutsatser om vad det kan bero på, säger Inga Berg-Johansson, utredare på Läkaresällskapet.

Omvårdnad ett växande område  Av kartläggningen framgår också att läkarna utgör en allt mindre del av det totala antalet forskarstuderande vid de medicinska fakulteterna. 1998 utgjorde läkarna 42 procent av forskarna. 2001 hade andelen sjunkit till 38 procent. Exempel på växande forskningsområden, där doktoranderna normalt har en annan grundutbildning än läkare, är omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi.  Vidare har både andelen kvinnliga doktorander och doktorander med utländsk examen vuxit sedan 1998. Vid samtliga medicinska fakulteter var de kvinnliga doktoranderna i majoritet år 2001. Karolinska institutet och Sahlgrenska akademin i Göteborg har den högsta andelen kvinnor, 61 procent. Lägst andel kvinnliga doktorander hade den medicinska fakulteten i Umeå där 53 procent var kvinnor år 2001.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev