Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Läkaren har given ledarroll

Publicerad: 22 mars 2003, 12:33

AT-STÄMMAN 2003: Redan som AT-läkare har man ett ofrånkomligt ledaransvar. Men villkoren i verksamheten gör att ledarskapet inte är lätt att axla.


Kan man som ung AT-läkare frånsvära sig ansvaret för ledarskapet? Enligt Mats Brommels, professor vid Medical Management Centrum vid Karolinska Institutet, är svaret nej.  Vid ledarskapsseminariet på AT-stämman pekar han bland annat på att läkaren har rätt att delegera arbetsuppgifter till annan personal inom hälso- och sjukvården.  - Delegeringen pekar på en tydlig maktrelation som innebär att även AT-läkaren har ett ofrånkomligt ledaransvar, säger Mats Brommels.  Flera av de AT-läkare som besöker seminariet förklarar att de inte upplever att de har tillräckligt utrymme för att utöva något egentligt ledarskap. Personalbrist, det höga arbetstempot, otydliga beslutsvägar och tröga administrativa rutiner är några av de orsaker som nämns.  "Våga vara uppkäftig"  Mats Brommels menar emellertid att det finns flera sätt att lyckas med ledaransvaret även om man arbetar i en värld där tid och personal är en ständig bristvara.   - Genom att ta egna initiativ, delta i möten, utnyttja fackombuden och våga vara lite uppkäftig kan även AT-läkaren påverka sin situation och undvika att den vita rocken blir en tvångströja, säger han.  Samarbete mellan grupper viktigt  Marion Lindh, divisionschef vid IHR-enheten på Huddinge sjukhus i Stockholm, betonar vikten av att stödja och utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper. Ska man lyckas som chef måste man skapa arenor där de olika kompetenserna möts och utbyter idéer och erfarenheter, menar hon.  - Dessutom måste man se till att skapa tid även om tillvaron är turbulent. Det som krävs är ofta att man är öppen för att göra saker på ett nytt och lite annorlunda sätt.  Enligt Marion Lindh är det också viktigt att våga välja huruvida man vill vara chef eller kliniskt verksam. Ett tag arbetade hon själv som både klinikchef och överläkare. När några kollegor berättade att de inte tyckte att hon gjorde ronden vidare bra längre valde Marion Lindh dock chefsrollen på heltid.  - Först var jag rädd att läkarkollegorna skulle tycka att jag var mindre värd. Men att sluta som överläkare var faktiskt en lättnad eftersom jag kunde ägna mig åt ledarskapet fullt ut, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev