Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Landsting dåliga på tolkning

Publicerad: 9 januari 2009, 08:54

Landsting dåliga på tolkning

Landstingen uppfyller inte sitt ansvar för tolkning till döva, hörselskadade och dövblinda fullt ut, anser Socialstyrelsen.


Myndigheten har på regeringens uppdrag utrett vissa frågor kring landstingens ansvar för så kallad vardagstolkning för de aktuella grupperna.

Kartläggningen visar att landstingens tolktjänst inte fullt ut lever upp till de nationella handikappolitiska målsättningarna, skriver Socialstyrelsen. Inte heller har landstingen kartlagt behovet av vardagstolkning och statistiken på området har stora brister, menar myndigheten.

Landstingens tolkinsatser ska komplettera det ansvar som andra aktörer, som myndigheter och arbetsgivare, har. Tolkning på fritid och i sociala sammanhang är landstingens ansvar, men det är svårare för brukarna att få tolkning för den typen av aktiviteter än för till exempel sjukvårdsbesök, konstaterar Socialstyrelsen.

Systemet med tolkning till döva, dövblinda och hörselskadade som helhet är rörigt och svårtolkat med många betalningsansvariga som i sin tur kan ha otydliga uppdrag.

Ofta är det den enskilda själv som måste  navigera runt  i systemet för att få den hjälp som behövs, skriver Socialstyrelsen.

Därför föreslår myndigheten att det tillsätts en offentlig utredning med uppgift att se över hela systemet, med målet att skapa ett mer förenklat, samordnat och överskådligt system som kan ge lika förutsättningar oavsett var i landet man bor.

Utredningsuppdraget har genomförts bland annat genom en enkät till tolkcentralerna, genomgång av landstingens prioriteringslistor och träffar med brukarorganisationer, myndigheter och organisationer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev