Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Lars Engqvist vill testa nytt familjeläkarsystem

Publicerad: 27 April 2004, 11:07

Socialminister Lars Engqvist vill att ett antal landsting inför ett familjeläkarsystem med gemensamma regler för listning, ersättning och etablering. Faller försöken väl ut kan det bli aktuellt med lagstiftning om ett system på nationell nivå.


I samband med Distriktsläkarföreningens, DLF:s, fullmäktigemöte i slutet av förra veckan öppnade socialminister Lars Engqvist (s) för ett familjeläkarsystem där läkarnas ersättnings- och etableringsvillkor regleras på nationell nivå.  Lars Engqvist har tidigare sagt att landstingen och regionerna ska ha en frihet att utforma sina egna modeller för en stärkt primärvård. Vid fullmäktigemötet konstaterade han dock att landstingen inte klarat av att genomföra intentionerna i den nationella handlingsplanen.  - Vi har fått flera signaler på att rekryteringen av allmänläkare har stannat upp och att man inte vill fullfölja det som riksdagen har beslutat, sade Lars Engqvist.  Enligt hälso- och sjukvårdslagen har varje medborgare rätt till en fast läkarkontakt som är specialist i allmänmedicin. För att detta ska bli verklighet måste antalet allmänläkare öka rejält. Enligt Lars Engqvist gäller fortfarande målet om 6000 allmänläkare år 2008. Men då kommer en rad insatser att krävas.  "Rimligt att pröva modellen"  Vid fullmäktigemötet pekade Lars Engqvist på att en bra väg kan vara det förslag till nationellt familjeläkarsystem som DLF arbetat fram tillsammans med andra företrädare för allmänläkarkåren.  Modellen, som går under arbetsnamnet Protos, bygger på att alla invånare listas på en egen läkare. Är befolkningsunderlaget tillräckligt ska läkaren ha rätt att etablera sig och få en ersättning som är fastställd på nationell nivå. Läkarnas uppdrag ska vara begränsat till högst 1 500 invånare.  - Det är rimligt att pröva modellen med Protos i ett eller några landsting. Om försöken faller väl ut kan det bli aktuellt med en lagstiftning på liknande sätt som i Norge, sade Lars Engqvist och tillade att det behövs ett gemensamt system för den svenska primärvården.  - I dag är det hopplöst att som läkare lista ut vilka regler som finns för listning och ersättning i de olika landstingen.  Socialministerns stöd för Protosförslaget välkomnas av DLF som länge pekat på att landstingen och regionerna inte har klarat av att rekrytera läkare och bygga ut primärvården i den takt som nationella handlingsplanen kräver.  Svårt att vara entreprenör  Distriktsläkarkåren har även varit starkt kritisk till hur lagen om offentlig upphandling tillämpas inom primärvården. Under fullmäktigemötet pekade Johan Berglund, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, på den senaste upphandlingskarusellen i Västmanland där flera små entreprenörer nu riskerar att förlora sina avtal med landstinget, se Dagens Medicin nr 17/04.  Lars Engqvist höll med om att man måste diskutera tillämpningen av lagen om offentlig upphandling eftersom den kan försvåra möjligheterna att vara entreprenör inom primärvården. Dessutom menar han att det är orimligt att patienterna riskerar att förlora sin fasta läkarkontakt varje gång ett avtal ska förlängas. Samtidigt betonade Lars Engqvist att juristerna är oeniga om hur konflikten mellan lagen om offentlig upphandling och rätten till en fast läkarkontakt ska hanteras. En del anser att offentlig upphandling ska tillämpas så som man gjort i Landstinget Västmanland. Andra, till exempel Stockholms läns landsting, har valt att förlänga vårdcentralernas avtal genom direktupphandling.  - Vi måste försöka att hitta riktlinjer för detta. Men Protosmodellen skulle kunna vara ett sätt att delvis komma runt problemet, sade Lars Engqvist och förklarade att en etableringsrätt skulle innebära att sjukvårdshuvudmännen inte behöver upphandla distriktsläkarnas tjänster.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev