Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Sjukhus i bolag hinder när anställda måste flyttas

Publicerad: 28 januari 2009, 08:49

Anställda som drabbas av nedskärningarna på Karolinska universitetssjukhuset blir svåra att omplacera. Detta eftersom övriga sjukhus drivs i bolagsform, anser personaldirektören i Stockholms läns landsting, Maria Englund.


Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge lämnade den 16 januari in ett varsel om uppsägning av 900 anställda till Arbetsförmedlingen. Varslet rör 300 visstidsanställda och 600 heltidsanställda.

Så långt som möjligt har de anställda enligt lagen om anställningsskydd, Las, rätt att bli omplacerade till en verksamhet där resurser fortfarande finns.

Kan hamna i primärvården

Karolinska universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i Stockholm, förutom Södertälje sjukhus, som fortfarande drivs i förvaltningsform – alla andra är bolagiserade. Troligen kommer även Södertälje sjukhus att vara bolagiserat från den 1 april i år.

Även om alla sjukhus i landstinget, utom Capio S:t Görans sjukhus, är landstingsägda kan omplaceringar bara göras inom den förvaltningsdrivna verksamheten, menar Maria Englund. Det skulle alltså innebära att de enda möjligheterna till omplaceringar för Karolinskas anställda blir inom primärvården.

– Man kan inte omplacera personal mellan organisationerna, säger Maria Englund.

Ser inget juridiskt hinder

Men Ulla Althin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm, anser att detta är en förhandlingsfråga som ännu inte är klar. Hon tar upp nedskärningarna som genomfördes Stockholms läns landsting 1996. Då sågs hela landstinget som en enda turordningskrets och omplaceringar skedde mellan alla sjukhus.

– Vi ser inget juridiskt hinder för att se all landstingsägd verksamhet som en krets även om sjukhusen är bolag i dag, säger Ulla Althin.

Ännu har man inte diskuterat frågan i förbundet. Nackdelarna med omplacering mellan alla sjukhusen är att det riskerar att likna fia med knuff, där anställda från Karolinska kan komma och tränga undan anställda på de andra sjukhusen.

– Fördelarna är att landstinget tar till vara på den kompetens som finns, säger Ulla Althin.

Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg poängterar att bolagiseringen försvårar för arbetstagare att bli omplacerade. Eftersom sjukhusen är enskilda juridiska bolag med olika arbetsgivarorganisationer, så kan de säga nej till att slås ihop med övriga organisationer.

– Men landstinget kan ju som arbetsgivare välja att göra ett samarbetsavtal så att alla verksamheter ingår i turordningskretsen, säger Margareta Öhberg.

Om landstinget inte gör det, blir konsekvensen att de som varit anställda längre än andra vid Karolinska inte har förtur till tjänster vid andra sjukhus.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev