Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Skärpta regler för rökare på flera av de största sjukhusen

Publicerad: 14 Oktober 2002, 11:15

Rökning fortsätter att vara ett fenomen som väcker diskussion inom den svenska sjukvården. Flera av de stora sjukhusen diskuterar nu en skärpning av reglerna.


Det framgår av en rundringning som Dagens Medicin har gjort till sex av universitetssjukhusen.  Universitetssjukhuset Mas iMalmö gjorde i slutet av 1970-talet en misslyckad ansträngning att införa rökförbud. Nästa försök 20 år senare blev inte heller framgångsrikt.  Vid årsskiftet tar Mas ett radikalt grepp för att bli rökfritt. Rökrummen försvinner, både för personal och patienter. De anställda måste byta kläder, stämpla ut och gå ut på gården om de vill ta sig ett bloss.  De nya reglerna har blivit mycket kritiserade. Men Marek Wroblewski, chefsöverläkare för medicinkliniken på Mas, anser inte att det ska vara en rättighet att röka på arbetstid.  - Det ger fel signaler om sjukhuspersonal i vita rockar står i stora klungor vid huvudentrén och röker. Samhället ska inte heller betala den arbetstid som går åt för missbruk. De som "flexar ut" för att röka får förlänga sitt arbetspass, säger Marek Wroblewski.  Han är oroad över de kontinentala rökvanorna i Malmöområdet och tycker att sjukhuspersonalen bör uppträda som goda förebilder.  - Vi kommer att stegvis införa rökfrihet i byggnad efter byggnad. Målet ska vara uppfyllt till den sista maj 2003, berättar han.

10 procent av personalen röker  Projektet befinner sig fortfarande i en planeringsfas. Alla detaljer i rökförbudet är alltså ännu inte fastställda. Det kan till exempel bli svårt att hitta ersättare när en nattsköterska vill tända en cigarett. Marek Wroblewski kan också tänka sig att göra undantag för patienter inom psykiatrin, eftersom de ofta är tobaksberoende.  - Men alla patienter ska erbjudas gratis nikotinersättningsmedel under vistelsen på sjukhuset, berättar Marek Wroblewski.  För patienterna finns fortfarande ett rökrum på Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå, men personalens rökrum försvann när ett rökförbud inomhus infördes i mitten av 1990-talet. Besökare, patienter och röksugna medarbetare samlades istället vid sjukhusets entréer. Röklukten följde dock med dem in. Rökstoppet har därför utvidgats till samtliga byggnader inklusive balkonger samt entréer och sträcker sig 20 meter från byggnadernas fasad.  Ändå kommer klagomål om röklukt inomhus.  En arbetsgrupp för ett rökfritt sjukhus träffas härnäst i slutet av oktober för att diskutera om reglerna ska skärpas ytterligare.   - Vi har ett förslag om att bygga rökhyddor på gården så att patienter, besökare och personal kan stå under tak, när de går ut för att röka, berättar lungklinikens verksamhetschef, Kerstin Ström, som ingår i arbetsgruppen.  En enkät har tidigare visat att 10 procent av personalen på Nus är rökare. Nu planeras en ny undersökning av rökvanorna. Resultatet av en liknande enkät håller just på att sammanställas på Mas.  KS blev rökfritt redan 1992  Karolinska sjukhuset, KS, i Solna tog även bort patienternas rökrum när sjukhuset blev rökfritt 1992. Sedan dess tillåts rökning endast utomhus och på vissa balkonger.  KS har satsat hårt på tobaksprevention. I den så kallade fimparverkstaden, som leds av en sjuksköterska på thoraxdivisionen, kan personalen få hjälp att sluta röka, antingen i grupp eller individuellt.   Eva Dannert, personaldirektör och ordförande i arbetsmiljöutskottet på KS, tycker att rökförbudet fungerar bra.  - I ledningsgruppen pågår diskussioner om att införa ett totalt rökförbud på KS. De fackliga organisationerna stöder förslaget. Med tanke på de hälsorisker som rökningen innebär blir det svårare och svårare att driva ett sjukhus och tillåta rökning, säger Eva Dannert.

Carin Mannberg-Zackari

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev