Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Socialstyrelsen vet inte om döende vårdas för sina organ

Publicerad: 7 juni 2007, 06:13

Socialstyrelsen har inte funnit att svenska sjukhus håller döende patienter vid liv för att få tillgång till deras organ. Å andra sidan har Socialstyrelsen inte direkt frågat efter det.


Dagens Medicin berättade i nr 17/07 att tre läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping hävdade att läkare på flera svenska sjukhus har börjat tillämpa det som kallas elektiv, eller icke-­terapeutisk, ventilation.

Det innebär att patienter med svåra hjärnblödningar och som inte har chans att överleva ändå får fortsatt respiratorvård. Avsikten är att patienten ska utveckla en total hjärninfarkt – bli hjärndöd – och därmed kunna bli organdonator.

Läkarna i Linköping krävde att Socialstyrelsen skulle utarbeta nationella riktlinjer för hur sjukvården ska behandla dessa patienter.

Inga speciella riktlinjer
Socialstyrelsen har därför gjort en enkät till landets akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och stroke­enheter för att kartlägga rutinerna för att vårda patienter med stora hjärnblödningar.

– Vi kan inte se att det som läkarna i Linköping har beskrivit stämmer, säger Sylvia Myrsell, utredare på Socialstyrelsen.

Enligt Sylvia Myrsell redogör sjukhusen för att det inte finns speciella riktlinjer eller någon särskild praxis för just de här patienterna.

– Vi har inte fått några indikationer på att sjukhusen har några sådana riktlinjer eller att man rutinmässigt skulle lägga patienter under intensivvård bara med hänvisning till organen.

– Man hanterar patienter med stora hjärnblödningar på samma sätt som man hanterar andra svårt sjuka patienter. Sedan är det ju väldigt svårt att i ett tidigt skede av en hjärnblödning bedöma patientens chans att överleva. Det handlar om svåra etiska överväganden, där varje patient behandlas som ett unikt fall.

Men kan det ändå inte vara så att läkaren i ett visst skede inser att överlevnadschanserna för patienten i princip är uttömda, men att läkaren ändå låter respiratorvården fortgå, för att organen ska kunna tillvaratas?

– Om det finns enstaka läkare som hanterar situationen på ett sådant sätt kan inte jag svara på. För att få reda på det måste vi gå ut med en enkät till varje enskild läkare och ställa den frågan – och då är frågan hur sanningsenliga svar man skulle få.

Så det är inte säkert att er enkät fångar in om elektiv eller icke-terapeutisk ventilation praktiseras på svenska sjukhus?

– Det var inte det vi var intresserade av. Och vi ville inte ställa en ledande fråga. Vi ville se hur riktlinjerna ser ut.

Socialstyrelsen fortsätter nu att grunna på om det behövs särskilda nationella riktlinjer för den här typen av vård och patienter eller inte.

En del av sjukhusen efterlyser det. Andra tycker inte att det behövs.

Döende hålls vid liv för att kunna donera organ

Professor i etik vill ändra lag för att få fler organdonatorer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev