Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Team tar hand om dubbel barnaskara

Publicerad: 31 mars 2005, 08:26

På fem år fördubblades antalet barn med nydebuterad diabetes på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det slet på personalen, men med ett akutteam som tar hand om alla nya barn fungerar arbetet bättre.


En stressig arbetsmiljö där antalet patienter med nyupptäckt typ 1-diabetes hela tiden ökade, höll på att knäcka personalen vid diabetesmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Morgonmötena, då akut tillkomna patienter skulle fördelas, blev allt mer ansträngda, eftersom ingen egentligen hade tid att ta emot nya patienter. Tidböckerna var redan fulla.

Med den ökande arbetsbelastningen växte både antalet sjukskrivningar och missnöjet bland personalen.

För att frigöra resurser arbetar mottagningen sedan något år enligt en ny modell för att ta hand om de nyinsjuknade barnen. Basen är ett akutteam där en läkare och en sjuksköterska, helt fristående från övrigt mottagningsarbete, tar hand om alla nya barn i tvåveckorsperioder. Flera personer turas om att arbeta med akutteamet på ett rullande schema.  

Teamet tar hand om allt från utredning, behandling och undervisning av de nyinsjuknade, men även mottagningens dagliga telefontider och andra akuta diabetesärenden. Detta förbättrar möjligheterna för övrig personal att koncentrerat arbeta med den planerade verksamheten.

Undervisar familjer i grupp  Eva Örtqvist, överläkare vid diabetessektionen och som ansvarar för verksamheten, anser att arbetssättet så här långt har varit en succé.

- Den stora vinsten är att vi har lyckats återta kontrollen över almanackan. Nu har vi möjlighet att planera jobbet på ett bättre sätt och vi har gjort det möjligt att hantera det ständigt ökande patientflödet. Eftersom stressen har minskat tror jag dessutom att vi gör ett bättre jobb nu, säger Eva Örtqvist.

Insjuknandet i barndiabetes har på senare år ökat i hela landet. Varför det är så är fortfarande inte helt klarlagt.   För diabetesmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus har ökningen inneburit att antalet nyinsjuknade patienter mer än fördubblades under perioden 1998 till 2003 - från 44 till 91 patienter per år. Detta utan att resurserna utökades.

I det nya arbetssättet som mejslades fram vid en planeringsdag på mottagningen våren 2003, fick akutteamet totalansvar för utredning och behandling av de nya diabetespatienterna.   Teamet tar även fram individuella scheman för varje patient där man blandar gruppundervisning med individuella träffar, där barnets personliga behov diskuteras.

Vid gruppundervisningen får flera barn och deras anhöriga allmän undervisning, till exempel om vad som händer vid högt eller lågt blodsocker och hur de ska agera när det händer. Hittills har upp till sex familjer deltagit samtidigt och gruppträffarna beräknas spara in ungefär en tredjedel av tiden som tidigare lades på individuella möten.

Tonåringar, förskolebarn och deras anhöriga har särskilda gruppträffar där man diskuterar deras specifika behov. Dietist och kurator har också temagrupper.

Bättre socialt klimat  Diabetessjuksköterskan Gunnel Viklund tycker att akutteamet har förbättrat arbetsstrukturen på mottagningen. Men hon anser också att det har fått en del negativa konsekvenser. De individuella mötena har blivit färre, vilket gör att hon inte lär känna patienterna och deras familjer på samma sätt som tidigare.

- Motivet till att vi förändrade vårt arbetssätt är att vi har begränsade resurser. Det här sättet att arbeta är väldigt rationellt och bra ur personalens perspektiv. Samtidigt är patienterna oförändrat nöjda med vården och det är det viktigaste, säger Gunnel Viklund.

En utvärdering av personaltillfredsställelsen som har gjorts före och efter det att arbetet med akutteamet inleddes, bekräftar att den nya modellen har underlättat arbetet.

Även om personalen fortfarande i viss mån känner sig stressad, har andra faktorer - som det sociala klimatet - förbättrats.

Barndiabetesteamet belönades också med Stockholms läns landstings egen utmärkelse Gyllene Äpplet år 2004 för ett "modigt utvecklingsarbete i en kritisk omstruktureringsperiod".   Eva Örtqvist kan inte tänka sig att gå tillbaka till det gamla arbetssättet.

- Vi kunde inte fortsätta som vi gjorde. Hade vi inte haft den här nya organisationen så vet jag inte hur vi hade klarat oss, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev