Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Tillväxtkurvor för barn i förbättrad datoriserad form

Publicerad: 18 januari 2006, 13:05

Från årsskiftet finns de nationella tillväxtkurvorna för barn i förbättrad form - anpassade till datoriserade patientjournaler för hälsovård inom BVC och skola.


Tillväxtkurvor är ett viktigt instrument i barnhälsovården. I Sverige har de använts sedan 1950-talet för att följa upp hur barn utvecklas. Att det nu sker en anpassning av dem till datoriserade patientjournaler gör det lättare att i framtiden ändra och anpassa dem till nya förhållanden, menar Kerstin Albertsson-Wikland, landets enda professor i pediatrisk tillväxtforskning, som är ansvarig för de förändringar som genomförts. Hon beskriver tillväxtkurvor som en färdskrivare för barnets utveckling.

- Barnets tillväxt visar både den psykiska och fysiska hälsan och avslöjar extremt mycket om hur ett barn mår och fungerar, berättar hon.

Det är inte ovanligt att svårigheter i ett barns miljö visar sig genom att kroppen inte vill växa, att de hormoner som styr tillväxten ändras.

En uppdatering och komplettering av materialet har skett vid årsskiftet. Genom den information som lämnas till Socialstyrelsen från alla barns födslar kan Sverige som enda land i världen redovisa obrutna tillväxtkurvor från graviditetsvecka 24 till dess att barnet fyller två år.

- Det gör det möjligt att följa upp barn som är födda för tidigt utan att kurvan behöver brytas, säger Kerstin Albertsson-Wikland.

Ansvaret ligger hos professionen  Tidigare byggde de svenska tillväxtkurvorna på den så kallade Solnastudien baserad på tillväxten hos individer födda 1956. År 2000 bytte Sverige till en referenspopulation på 3650 barn födda i Göteborg 1974. Nu får också den ökade internationaliseringen i Sverige genomslag i det nya underlaget för att följa tillväxten.

- Vi tar ökad hänsyn till föräldrarnas storlek i det nya materialet, som ett komplement till det övriga underlaget, säger Kerstin Albertsson-Wikland.

De förbättrade kurvorna har Kerstin Albertsson-Wikland tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen, men ansvaret för dem ligger i dag hos professionen inom området.

Som garant för tillväxtkurvornas riktighet står Barnläkarföreningens styrelse, Pediatriska professorsgruppen, Barnavårdsöverläkarna och Skolhälsovårdsläkarnas styrelse.  Förutom att diagram över tillväxtkurvorna nu finns i elektronisk form hos journalleverantörerna fortsätter arbetet med att förbättra och uppdatera dem. Flera avancerade funktioner är under utveckling, bland annat beslutsstöd för vårdpersonalen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev