Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Personnytt

Värmen ger ökade problem med avgaser

Publicerad: 4 april 2008, 11:45

Framtidens varmare klimat kommer inte bara att påverka växtlighet och förekomsten av kvalster. Det kommer också att ge ökade halter av luftföroreningar.


Vid ett forskarmöte som hölls i Bryssel i mitten av mars diskuterades de hälso­effekter som klimatförändringarna orsakar och inte minst hur luftföroreningarna påverkar personer med astma och allergier.

– Alla är överens om att utvecklingen av astma och allergier i framtiden till stor del beror på hur luftföroreningarna kommer att förändras, säger Bertil Forsberg, docent och chef vid yrkes- och miljömedicin på Umeå universitet, som deltog i mötet.

Det varmare klimatet gör att halterna av luftföroreningar ökar, eftersom de högre temperaturerna påskyndar kemiska reaktioner i luften och ökar avdunstningen av flyktiga ämnen.
bland annat stiger halterna av marknära ozon, som är starkt inflammationsdrivande och kan förvärra symtomen hos astmatiker redan vid relativt låga halter. Forskning som Bertil Forsberg genomfört visar att sjukhusbesöken för astma ökar markant under dagar med förhöjda halter av marknära ozon.

– Våra studier talar för att de ozonhalter vi har i Sverige redan i dag orsakar runt 3 300 sjukhusinläggningar varje år på grund av problem med andningsorganen. Kväve­dioxid och andra partiklar från avgaser utgör ett problem i samma storleksordning. Det ger en fingervisning om vad ökade halter i framtiden kan medföra, säger Bertil Forsberg.

Han menar att torrare somrar med allt fler skogsbränder i till exempel Östeuropa kan göra att det blåser in skadliga partiklar över Sverige.

– Samtidigt gör den ökande nederbörden att luften tvättas ren från partiklar, vilket gör det osäkert hur stor nettoeffekten av partiklarna blir, säger Bertil Forsberg.

Luftföroreningarna är även ett bekymmer för aller­gikerna.
Gunnar Bylin, docent i allergologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har forskat om sambandet mellan exponering för kvävedioxid och känsligheten för olika allergen. Studierna visar att björk- och gräsallergiker som inandas kvävedioxid i motsvarande halter som kan finnas i större svenska städer, blir känsligare för allergen från gräs och björk. Andra studier med ozon har visat liknande resultat.

– Det är tänkbart att ökande temperaturer och pollenutsläpp gör att fler personer drabbas av allergier, och att de i sin tur får kraftigare besvär på grund av de stigande halterna av både partiklar och pollen. Däremot är det en öppen fråga om föroreningarna ökar nyinsjuknandet. Men djurstudier tyder på att såväl ozon som avgaspartiklar ökar benägenheten att utveckla allergi, säger Gunnar Bylin.
vid expertmötet i Bryssel framkom att åtgärder som sätts in för att hejda klimatförändringarna troligen kan spela en betydande roll när det gäller astma och allergier.

– Vissa åtgärder ger snabba hälsovinster. Till exempel kan mindre avgasutsläpp leda till minskade sjukhusbesök för astma på bara några dagar. Däremot kan till exempel en ökad användning av biobränslen leda till ökade halter skadliga partiklar i luften och därmed förvärra problemen, säger Bertil Forsberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev