torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Personnytt

Verksamheter i Västmanland tillåts gå med underskott

Publicerad: 9 juni 2009, 07:49

Om sjukvården i Landstinget Västmanland sparar i ladorna kan de föra över en del av pengarna till nästa år. Medlen kan gå till investeringar eller premier till personalen.


För att stimulera verksamheterna att bli effektivare och ge dem möjlighet till långtidsplanering kommer vissa verksamheter inom Landstinget Västmanland att få fria tyglar att ta med över- eller underskott i verksamhetsbudgetarna till nästkommande år.

– Detta är något som verksamheterna har efterfrågat. Det ger möjlighet till resultatreglering mellan åren. Är de effektiva och framgångsrika kan de utnyttja överskottet till i princip vad som helst. Det kan vara utbildning, personalfrämjande åtgärder, premier eller investeringar, säger Tomas Högström (m), landstingsstyrelsens ordförande.

Det nya budgetsystemet införs, från innevarande år, på divisionsnivå och innebär att verksamheterna kan reglera 30 procent av över- eller underskottet själva. Vid underskott har de två år på sig att komma i balans. Ett liknande system planeras för familjemottagningarna inom primärvården till nästa budgetår.

Verksamheterna har även tidigare kunnat föra över överskott till nästa år, men först sedan de fått tillstånd till detta från landstingsledningen. Nu slipper de alltså be om lov.

Liknande system förekommer även i andra landsting, enligt redovisningschefen Per Östblom.

– Det är en modell som efterfrågas, särskilt när verksamheterna har pengar över, och sådan har situationen varit, säger han.

Men det finns risker med modellen, enligt Stefan Ackerby, biträdande avdelningschef på avdelningen för ekonomi och styrning vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det gäller att verksamheterna inte gör av med överskotten så att de får svårt att klara kommande ekonomiska problem. Man får heller inte investera dem i sådant som riskerar att öka kostnaderna för verksamheten på sikt. Här måste landstingsledningen ha en dialog med verksamheten, säger han.

För Per-Otto Olsson, chef för division kirurgin i Landstinget Västmanland, är den nya modellen välkommen.

– Den förbättrar möjligheten för en långsiktig planering och gör det möjligt att föra med sig eventuella under- och överskott till nästkommande år. Men i dessa ekonomiska tider är väl överskott knappast något som vi ska räkna med, säger han.

Men han tycker att systemet nu blir tydligt så att han som divisionschef vet vad han har att röra sig med. Han ser också möjligheter för verksamheter som går bra att få uppskattning för detta, men om det ska vara i form av bonus eller andra premier har han inte funderat närmare över. Systemet får heller inte leda till att vissa kliniker inom samma division skor sig på andras bekostnad.

– Systemet öppnar för ett bredare ekonomiskt perspektiv där man kan balansera kostnader och intäkter. Men jag tror inte att man ska ha ett sådant här budgetsystem på en alltför låg nivå, säger Per-Otto Olsson.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev