Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

1,6 miljarder för kortare vårdköer

Publicerad: 19 juni 2019, 09:46

UPPDATERAD Regionerna kommer att få ta del av sammanlagt 1, 6 miljarder i år i en uppdaterad kömiljard genom att jämföra sina egna siffror bakåt.


Ämnen i artikeln:

Lena HallengrenSKR

Regeringen lägger sammanlagt 9, 4 miljarder i år på olika satsningar inom hälso- och sjukvården via överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

De tre stora nya satsningarna är den uppdaterade kömiljarden, 2,4 miljarder till primärvården och 3,3 miljarder till kompetensförsörjning. Bland annat slås den tidigare professionsmiljarden och överenskommelsen om goda förutsättningar för vårdens medarbetare ihop. 400 miljoner kronor öronmärks för att den som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska ska kunna göra det med bibehållen lön, vilket är 100 miljoner kronor mer jämfört med 2018.

Överenskommelsen innebär också ett extra fokus på kommunal hälso- och sjukvård med 100 öronmärkta miljoner i år.

– Kommunal hälso- och sjukvård har alldeles för ofta hamnat i skymundan. Vi behöver ha en bra kommunal hälso- och sjukvård och då måste vi täcka in personalens förutsättningar, säger socialminister Lena Hallengren (S).
Den kömiljard som nu presenteras innebär att regionerna enbart ska jämföra sig med sig själva och föregående år i stället för med varandra. 320 miljoner betalas ut nu i juni för att regionerna ska kunna ta fram bättre statistik för återbesök.

– Den statistik som finns nu är inte tillräckligt djup för att vi ska kunna utveckla kömiljarden, säger Lena Hallengren.

Det finns två möjligheter för regionerna att få del av de återstående 1,28 miljarder som ska fördelas i december. Dels handlar det om kortade väntetider till operation eller specialistvård, dels genom "hög uppfyllnadsgrad" av 90-dagarsgarantin.

– De regioner som startar från redan hög nivå och uppfyller vårdgarantin också ska kunna få pengar. Minst 71 procent ska få specialistvård eller operation inom 90 dagar, säger Lena Hallengren.

Under pressträffen tog socialministern också upp den primärvårdsreform som finns inskriven i fyrpartiöverenskommelsen. Hittills är regeringen och SKL överens om 2,4 miljarder under rubriken "god och nära vård". I praktiken innebär det 450 miljoner för att fortsätta införandet av patientkontrakt, 450 miljoner för att stärka arbetet med den skärpta vårdgarantin. och 1,5 miljarder i det omställningsarbete som redan pågår och som enligt Lena Hallengren ska räknas in i en kommande primärvårdsreform, vars utformning kommer att presenteras senare.

En satsning som gläder regerings utredare Anna Nergårdh.

– Det är en viktig signal att man avsätter så pass betydande resurser till primärvården och primärvårdens utveckling.

Hon är också glad över att överenskommelserna bygger på den målbild som utredningen presenterade i sitt första delbetänkande.

– Det är bra att man lyfter patientperspektivet och medarbetarperspektivet. Det pratar vi mycket om i utredningen, att ska vi få till omställningen så måste vi involvera patienterna och medarbetarna i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvården. Jag tycker att man täckt in de delar som jag uppfattar som viktiga utifrån utredningens perspektiv.

Överenskommelser om fortsatt finansiering av regionala cancercentrum om pengar till arbetet för att motverka psykisk ohälsa har presenterats tidigare. De pengarna ingår i totalsumman på 9,4 miljarder.

TT

Ämnen i artikeln:

Lena HallengrenSKR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev