Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

65 sjukhus kan drivas privat

Publicerad: 10 mars 2003, 12:54

Regeringens utredare Pär Axel Sahlberg öppnar för att landets 65 läns- och länsdelssjukhus får säljas ut till privata företag. Men han vill förbjuda försäkringspatienter på de privatiserade sjukhusen, liksom inom hela primärvården.


Riksdagsledamot Pär-Axel Sahlberg (s) presenterade i onsdags, den 5 mars, sin utredning om vad som ska ersätta den tillfälliga stopplagen som förbjöd utförsäljning av akutsjukhus till vinstsyftande företag.  Som Dagens Medicin avslöjade i nr 9/03 innebär förslagen att den samordnade, högspecialiserade vården som främst bedrivs på landets tio region- och universitetssjukhus även i fortsättningen måste bedrivas i offentlig regi. Huvudmotivet är att vården på dessa sjukhus samordnas och berör flera landsting, samtidigt som den ligger nära forskning och utbildning. Däremot ska begränsade behandlingar inom den högspecialiserade vården kunna läggas ut på entreprenad.  Landets 22 länssjukhus och 43 länsdelssjukhus får säljas ut till privata aktörer, om det enskilda landstinget vill, se också grafik ovan.  Inga sanktioner mot lagbrytare  Pär-Axel Sahlberg avvisar miljöpartiets krav på att överlåtanden av akutsjukhus ska avgöras genom tvingande folkomröstning eller med två beslut med val emellan. Han förordar däremot tanken på ett lokalt samråd, vilket lokaldemokratikommittén tidigare föreslagit. Han vill heller inte införa några sanktioner mot ett landsting som bryter mot lagen.  Samtidigt vill utredaren införa ett förbud för privat drivna sjukhus att sälja vård till försäkringspatienter. Avsikten är bland annat att offentligt och privat drivna sjukhus ska agera på samma villkor.  Förbudet gäller bara sjukhus som landstinget överlåter. Sjukhus som byggts upp av enskilda får även i fortsättningen sälja vård både till privata och offentliga aktörer.  Utredaren har inte haft i uppdrag att lägga några förslag om primärvården. Men han för i utredningen ändå fram tanken att försäkringspatienter ska förbjudas även i primärvården. Skälet är att den som får snabb tillgång till primärvård också kan komma längre fram i kön till den specialiserade vården.  Entreprenad bör kunna avbrytas   Pär Axel Sahlberg resonerar om att landstingen vid entreprenader bör garantera att verksamheten kan återgå vid avtalsperiodens slut eller vid brister, att landstinget bör ha fortsatt tillgång till lokalerna och att landstingets kvalitetssystem bör följas även av ett privat drivet sjukhus. Något förslag om nationell reglering om detta lägger han dock inte.  Utan att lägga några konkreta förslag, föreslår Pär Axel Sahlberg bättre villkor för organisationer som driver vård utan vinstsyfte och att upphandling ersätts med vårdgivarval.  .....................................................  Förslag om försäkringsvård får borgerligt nej  Det finns inget blocköverskridande stöd för utredningsförslaget att förbjuda privata akutsjukhus att sälja vård till försäkringspatienter. Samtliga borgerliga partier avvisar förslaget.  Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Pär Axel Sahlberg ger i sin utredning om sjukhusens ägarformer klartecken för att privata företag kan ta över akutsjukhusen, trots att s i valrörelsen lovade att detta inte skulle ske.  - Jag har inte arbetat på uppdrag av partiet. Och regeringen har ett intresse av att få fram ett långsiktigt förslag som kan gå igenom med brett parlamentariskt stöd i riksdagen, säger han.  Utredningen kan dock stöta på problem inom s-riksdagsgruppen.  - Jag tycker att det även i fortsättningen behövs ett skydd för att akutsjukhusen inte får drivas med vinstintressen, säger Catherine Persson, s-ledamot i socialutskottet.  Utskottets vice ordförande Kristina Zakrisson (s) kan "leva med förslaget", om de privata sjukhusen förbjuds att sälja vård till försäkringspatienter.  Men varken m, c, fp eller kd ställer upp på en lagreglering som förbjuder privata sjukhus att sälja vård till försäkringspatienter, uppger partiernas sjukvårdspolitiska talesmän för Dagens Medicin.  - Om sjukhuset har utrymme att erbjuda mer vård än vad landstinget vill köpa ska de ha frihet att göra det, säger Chatrine Pålsson (kd), vice ordförande i socialutskottet.  Säger nej till nationell styrning  Fp delar utredarens principiella inställning att offentligt finansierade sjukhus inte ska ta emot försäkringspatienter. Men partiet vill inte ha en nationell reglering om detta.  - De besluten bör våra landstingspolitiker själva kunna fatta, säger folkpartiets sjukvårdspolitiske talesman Bo Könberg.  M, fp och c underkänner också förslaget om att den samordnade och högspecialiserade vården på region- och universitetssjukhusen inte får lämnas ut på entreprenad.  Kristdemokraternas Chatrine Pålsson ställer dock upp på en lagreglering, med motiveringen att universitetssjukhusen har ett helhetsansvar för bland annat forskningen.  Även mp:s språkrör Peter Eriksson ger klartecken för detta. Han ställer också upp på förslaget att privatiserade sjukhus ska förbjudas att sälja vård till försäkringspatienter.  Ingrid Burman (v), ordförande i socialutskottet, hävdar att utredningens förslag bryter den överenskommelse regeringen träffat med v och mp om att inga sjukhus får överlåtas till vinstsyftande företag.  Utredningen, som stämmer väl överens med socialminister Lars Engqvists (s) utspel i Dagens Medicin nr 10/03, går nu ut på remiss.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev