Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag16.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Politik

Äldresatsningar blir personalsatsning

Publicerad: 15 april 2015, 09:48

Den nationella demensplanen och satsningen på samverkan mellan vård och äldreomsorg stoppas. I stället satsar regeringen i vårbudgeten på ökad bemanning i äldreomsorgen.


Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att skjuta till en miljard kronor till ökad bemanning i äldreomsorgen. Detta finansieras delvis genom ett stopp för några av satsningarna i den alliansbudget som riksdagen röstade igenom.

En av de satsningar som berör sjukvården som fanns i alliansbudgeten men som stoppas i den rödgröna budgeten är pengarna till en nationell demensplan. De 50 miljoner till en nationell demensplan som riksdagen beslutade om skulle bland annat gå till främjande av ökad kunskap om demens och framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid utredning och diagnostik.

Men dessa pengar omfördelas nu i stället till regeringens bemanningsmiljard för äldreomsorgen. Det gäller även för satsningen på 50 miljoner kronor i alliansbudgeten till bättre samverkan mellan sjukvården och äldreomsorgen. Det innebär stopp för det prestationsbaserade bidraget till landsting och kommuner som sluter en regional överenskommelse om samverkan för en förbättrad vård och omsorg om äldre.

Den största anslagsökningen i vårbudgeten på sjukvårdsområdet är ökningen av bidraget till landstingen för läkemedelsförmånerna. Denna post ökar med 1,7 miljarder kronor. Detta förklaras med att landstingen under slutet av 2014 hade högre läkemedelskostnader än beräknat. Vilket i sin tur berodde på att flera nya läkemedel introducerades för nya patientgrupper.

Anslaget till landstingen för folkhälsa och sjukvård föreslås öka med 198 miljoner kronor under 2015. Detta beror på den satsning på förlossningsvården och kvinnohälsa som regeringen tidigare presenterat. En satsning på 200 miljoner kronor under 2015 och 400 miljoner kronor per år under 2016 till 2019.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev