Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Politik

Allmänläkare utanför Läkarförbundets tyngsta poster

Publicerad: 26 november 2008, 10:35

Allmänläkarna får klara sig utan en representant i toppen av Läkarförbundets centralstyrelse. Valberedningen vill att Distriktsläkarföreningens ordförande ”bara” väljs in som vanlig ledamot.


Sedan i våras, då Benny Ståhlberg avgick som ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, och som andre vice ordförande i Läkarförbundet, har Läkarförbundets centralstyrelse saknat allmänläkare.

På fullmäktigemötet den 4–5 december väljs en ny styrelse. Om valberedningens förslag går igenom, väljs DLF: s nuvarande ordförande Maria Dalemar in.

Men DLF får då en svagare position än tidigare. Maria Dalemar får nämligen nöja sig med en vanlig styrelsepost. Och ingen av posterna ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande föreslås gå till allmänläkare – trots att allmänläkare är den största läkarspecialiteten.

Per Hörnsten, ordförande för Läkarförbundets valberedning, anser att det är en svår balansgång när en ny styrelse föreslås.

Thomas Flodin kan bli ny vice ordförande

Thomas Flodin, styrelsemedlem i Läkarförbundet, bör bli andre vice ordfö­rande. Det föreslår förbundets valberedning. Som nya ledamöter föreslås Lena Ekelius, ST-läkare i allmänmedicin, Anna-Karin Stridsman, specialist på ögonsjukdomar, och Distriktsläkarföreningens ordförande Maria Dalemar. Ordförande Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordförande Marie Wedin föreslås få sitta kvar.

– Det är en fördel om man har suttit i styrelsen innan man hamnar på någon av ordförandeposterna. Någon sådan allmänläkare fanns inte att tillgå och därför ser vårt förslag ut som det gör.

Maria Dalemar glad över förtroendet, men beklagar att inte fler allmänläkare har föreslagits till styrelsen av valberedningen.

– Det händer mycket inom primärvården och det är viktigt att vi är väl representerade.

Maria Dalemar är övertygad om att allmänläkarna till kommande år har fler i styrelsen, kanske till och med på någon av de tre ordförandeposterna.

”Gäller att vara aktiv”
Hon tror att trots låg representation i Läkarförbundets centralstyrelse kommer allmänläkarna att få genomslag för sina åsikter.

– Det kommer inte att handla om att vinna frågor genom om-röstning. I stället gäller det att vara aktiv i diskussioner och förklara varför ett förslag är bättre eller sämre. Precis som det ligger i allmänläkarnas intresse att ha en väl fungerande sjukhusvård kommer alla att vara intresserade av att ha en god primärvård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev