Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Behovet av att förändra vården syns i remissvar

Publicerad: 1 juni 2016, 14:03

Göran Stiernstedt har skrivit utredningen Effektiv vård.

Foto: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Överlag är det tummen upp för utredningen om en effektivare vård. Men problem och risker finns också, enligt remissvaren.


Ämnen i artikeln:

Gabriel WikströmGöran StiernstedtSKRIvo

Behovet av förändring inom sjukvården är stort. Det går att utläsa i de remissvar som kommit in om utredningen Effektiv vård. I denna före­slår utredaren Göran Stiernstedt genomgripande omstruktureringar där mer vård förläggs utanför sjukhusen, till förmån för en utbyggd närsjukvård och primärvård.

Primärvården ska, enligt för­slaget, delas upp i en allmän del samt en riktad, för äldre och mer vårdtunga, där landsting och kommuner samverkar. Bland ­remissvaren återfinns många uppskattande formuleringar över hur utredaren belyst be­hoven och föreslagit lösningar. Men instanserna pekar samtidigt på de problem som förändringarna kan föra med sig.

Paradigmskiftet måste göras med stor försiktighet och med patientsäkerheten för ögonen, påpekar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

”Vårdgivarnas tämligen outvecklade arbete med riskbedömning och egenkontroll kan föra med sig en del oönskade händelser”, varnar Ivo.

Förslaget att dela upp primärvården i två delar går inte hem överallt.

Det är till och med oklart om det ens går att genomföra, skriver Statskontoret som tror att det blir svårt för landstingen att hantera alla avtal om kommunsamarbeten. Samtidigt tycker myndig­heten att det är idé att vänta med att genom­föra förändringarna tills de region­indelningar som planeras är införda. Med färre huvud­män ökar förutsättningar att genom­föra förslagen om ökad nationell samordning, skriver Stats­kontoret.

Flera instanser tror inte att lagändringar räcker för att driva igenom ett så omfattande skifte, som föreslås i utredningen. De vill ha en nationell genomgripande strategi för genomförandet.

Det finns även synpunkter på förslaget att den riktade primärvården begränsas till äldre. Fler vårdtunga patientgrupper behöver riktade och samordnade insatser, enligt bland annat Region Skåne.

Att kräva remiss för besök på sjukhus avstyrks i flera svar, där­ibland det från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Organisationen menar att en övergång till mer öppna vårdformer kräver att begreppen ”öppenvård” och ”sluten­vård” avskaffas eftersom uppdelningen skapar inlåsningar som förhindrar en flödesbaserad sjukvård.

Förskjutningen till mer vård utan­för sjukhusen ställer större krav på kommunerna. Det behövs en ny organisation med biståndsbedömning och planering av akuta sjukvårds-, omvårdnads- och omsorgs­insatser dygnet runt. Om fler vårdas hemma innebär detta också att anhörig­stödet måste byggas ut, på­pekar Växjö kommun.

De fackliga organisationerna lyfter fram behovet av snabba åtgärder för att överbrygga bristen på specialistssjuksköterskor och allmänläkare.

Från fackförbundet Kommunal framhålls behovet av undersköterskor och en undersköterskelegitimation.

Utredningen har varit ute på bred remiss till 124 instanser och socialdepartementet ska gå igenom för­slagen utifrån den remissammanställning som nu ska göras.

– Det är en väldigt bra utredning med en analys som är klockren, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

De många förslagen kan kräva både ny lagstiftning och andra åtgärder, tror han.

– Vi kommer att jobba med de här förslagen i olika former under hela den här mandatperioden, säger Gabriel Wikström.

Relaterat material

Förslaget: Hugg isär primärvården

MIA WÄRNGÅRD OCH SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev