Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

C vill utreda slopat narkotikaförbud

Publicerad: 12 oktober 2016, 04:50

Utred kriminaliseringen av narkotikabruk, skapa en snabbutbildning till läkare för sjuksköterskor och inför ett förarbevis för utryckningspersonal. Det är några av årets riksdagsmotioner.


I förra veckan gick tiden ut för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner under allmänna motionstiden. Totalt inkom 3 418 motioner. Många av dem berör sjukvården. Dagens Medicin har gått igenom motionsskörden och hittat några motioner som kan väcka debatt. En av dem är skriven av Anders W Jonsson (C), ledamot i socialutskottet och ytterligare fyra centerpartister. I motionen föreslår de att lagen som kriminaliserar icke-medicinskt bruk av narkotika ska utvärderas.

– Det är en lag som inte har utvärderats sedan den kom på 80-talet. Vi vill se en rejäl utvärdering av vilka effekter den har fått, säger Anders W Jonsson.

Han ser risker med dagens kriminalisering av narkotikabruk.

– Vi har sagt att narkotikaberoende är en sjukdom. Om en sjukdom är kriminell finns det en risk att de som har den sjukdomen inte vågar söka vård. Skulle vi säga att diabetes vore kriminellt så skulle ingen människa med diabetes våga söka vård, säger Anders W Jonsson och betonar att förslaget i motionen bara handlar om att se över kriminaliseringen av bruk och att Centerpartiet inte vill göra några ändringar när det gäller kriminaliseringen av narkotikainnehav.

Andra motioner som sticker ut ur mängden är moderaten Thomas Finnborgs motion om att erfarna sjuksköterskor ska erbjudas en snabbutbildning till läkare som ett sätt att minska läkarbristen och den socialdemokratiska motionen om att utryckningspersonal ska genomgå en utbildning som leder till ett särskilt förarbevis.

Ett urval av årets riksdagsmotioner

Inför en undersköterskeexamen, inför karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, inför ny kömiljard, avbryt flytten av e-hälsomyndigheten mm. – Barbro Westerholm mfl. (L).

Skapa en nationell samordningsfunktion och en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser -Alexandra Völker (S)

Skapa ett kvalitetsregister för att följa upp vården av suicidala personer - Stefan Nilsson (MP)

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp dem som inte inför och följer nationella riktlinjer och utfärda sanktioner mot dessa - Penilla Gunther (KD)

Inför ett automatiserat rapporteringssystem som innebär att Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg automatiskt meddelas när vårdpersonal döms för allvarlig brottslighet. Och gör en översyn av lagstiftningen om återkallande av legitimation för vårdpersonal för att se om den kan skärpas - Martin Kinnunen (SD)

Ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera statistik ur ett genunsperspektiv, utred ett nationellt styrdokument för hälso- och sjukvården som särskilt betonar genus, tillsätt en utredning om hur genus behandlas i de nationella vårdutbildningarna, se över rekommendationerna om den övre åldergränsen för mammografi mm. – Jonas Sjöstedt mfl. (V)

Begränsa möjligheterna till vård för asylsökande och tillståndslösa. Tillståndslösa ska få fullt betalningsansvar för all vård – Per Ramhorn (SD)

Utvidga det fria vårdvalet till att gälla all sjukvård, tillsätt en permanent parlamentarisk beredning om prioriteringsprinciper i hälso- och sjukvården, Inspektionen för vård och omsorg ska följa upp att en lika och rättvis prioritering av sjukvård görs över hela landet - Finn Bengtsson (M)

Överför ansvaret för beroendevården till hälso- och sjukvården, utvärdera lagen om kriminalisering av icke-medicinskt bruk av narkotika mm. – Anders W Jonsson mfl. (C)

Riksdagen bör lyfta fram skomedicinens stora beroende av traditionell medicin och peka på behovet av ökad integration mellan konventionell skolmedicin och den alternativa och traditionella medicinen – Jan Lindholm (MP)

Utred frågan om frivillig dödshjälp - Anette Åkesson (M)

Regeringen ska verka för att den svenske läkaren Fikru Maru som är fängslad i Etiopien får sitt fall prövat i etiopisk domstol, verka för att han får adekvat vård och verka för att han snarast möjligt kan återvända till Sverige - Désirée Pethrus (KD)

Utred möjligheten till en direktutbildning till barnmorska för att göra den svenska barnmorskeutbildningen mer internationellt anpassad – Anna Vikström (S) mfl.

Avvisa indelningskommitténs förslag om storregioner - Christian Holm Barenfeld (M) och Pål Jonson (M)

Lagstifta om rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal - Paula Bieler (SD) och Carina Herrstedt  (SD)

Inför ett nationellt förarbevis för utryckningspersonal som föregås av en utbildningsplan - Paula Holmqvist m.fl. (S)

Inför en kortare läkarutbildning för erfarna sjuksköterskor - Thomas Finnborg (M)

Skärpta straff för våld mot tjänsteman med anledning av angrepp mot blåljuspersonal – Beatrice Ask (M), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD)

Se över möjligheten att göra gynekologisk cellprovtagning gratis – Carina Ohlsson m.fl (S)

Gör det obligatoriskt att ta ställning till organdonation för att få körkortstillstånd eller förnyat körkort - Ann-Britt Åsebol (M)

Höj den övre åldergränsen för mammografi – Monica Green (S) och Carina Ohlsson (S)

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev