torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

En miljard extra till vården

Publicerad: 2 maj 2017, 06:25

Stefan Löfven. Foto: Rickard Kilström

NY VERSION. Regeringen ska i höstens budgetproposition satsa på en skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

Ämnen i artikeln:

Vårdpolitik

Satsningen utlovades i samband med statsminister Stefan Löfvens (S) förstamajtal i Malmö och innebär en så kallad ”patientmiljard” extra till vården varje år. Satsningen är uppdelad i dels en skärpt vårdgaranti i primärvården, dels så kallade patientkontrakt.

I ett pressmeddelande uppger regeringen att den vårdgarantigräns om sju dagar som i dag gäller i primärvården kommer att skärpas så att patienten ”snabbare än i dag får rätt vård genom förändrade arbetssätt och förbättrad tillgänglighet”.

Regeringen uppger att tanken är att patientmiljarden bland annat ska användas till ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) svarar på frågor från Dagens Medicin via e-post. Han konstaterar att: ”För att ta del av patientmiljarden för snabb vård kommer krav att ställas på landstingen. Medel ska fördelas till landstingen, givet att man uppfyller kraven, baserat på befolkningsmängden. Den stora merparten av miljarden ska fördelas till landstingen, men en mindre del behålls för arbete med bland annat uppföljning på nationell nivå.”

Några ytterligare detaljer finns inte dagsläget utan kommer att preciseras i arbetet med budgetpropositionen för 2018. Det som berör vårdgarantin kommer att bygga Anna Nergårdhs pågående utredning, som ska presentera en delrapport i juni.

Den andra delen av regeringens satsning handlar om så kallade patientkontrakt. Här är tanken att patienter med komplexa vårdbehov, som i dag riskerar att hamna mellan stolarna, ska få en sammanhållen plan över sina planerade vårdinsatser. Kontraktet ska bidra till trygghet för patienten och att vårdinsatserna också sker ”inom rimlig tid”, enligt pressmeddelandet från regeringen.

Oppositionen kallar patientmiljarden för en variant på kömiljarden.

Var det i efterhand förhastat att avveckla kömiljarden, i stället för att utveckla den?

”Nej. Kömiljarden var hårt kritiserad av bland annat Läkarförbundet, och vi såg en början på utvecklingen med ökade väntetider redan 2014 då kömiljarden fortfarande fanns. Moderaterna har också erkänt att den hade undanträngningseffekter. Vi ersatte den med en professionsmiljard för att tackla kompetensförsörjningsproblemen. Nu kompletterar vi professionsmiljarden med en patientmiljard, som är något annat än kömiljarden", skriver Gabriel Wikström.

Vården ska också hjälpa patienten att samordna sina kontakter inom både primärvård och specialistvård samt, enligt pressmeddelandet, se till att den sammanlagda tiden för vård och behandling blir så kort som möjligt samt att patienten blir delaktig i sin vård och kan vara med att utföra planeringen.

Här skriver regeringen att pengarna från patientmiljarden kan användas för rekrytering av personal på vårdcentraler, utbildning och etablering av en fast vårdkontakt. Även nödvändiga it-investeringar för att kunna samordna planering, underlätta tidsbokning och följa patientens väg genom vården, lyfts fram.

Redan under 2017 kommer Landstinget i Kalmar län, Region Halland och Region Norrbotten att genomföra en pilotverksamhet med patientkontrakt som finansieras med statliga bidrag.

Relaterat material

Alliansen ser satsningen som en återinförd kömiljard

Läkarförbundet ger patientmiljard tummen upp

JENS KREY OCH CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev