söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Fokus på barn och unga för minskade hälsoskillnader

Publicerad: 2 juni 2017, 10:19

En sammanhållen organisation för barn-elev- och ungdomshälsovård skulle kunna minska skillnaderna för unga, enligt Kommissionen för jämlik hälsa.


– Insatserna för barns och ungdomars hälsa borde hänga ihop bättre än de gör i dag, säger Olle Lundberg, ordförande i kommissionen.

Nu kan det vara vattentäta skott i informationen mellan BVC och förskolan, vilket kan fördröja stöd till barn med olika svårigheter och till deras föräldrar. En sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård skulle, enligt kommissionen, leda till en jämlik tillgång till hälsofrämjande insatser under hela uppväxten oavsett bostadsort, val av skola eller vårdgivare.

Men något färdigt förslag finns inte i det slutbetänkande, som på fredagen överlämnades till regeringen.

– Det är många delar som måste belysas, som behov av sekretess. Det handlar också om verksamheter hos olika huvudmän, säger Olle Lundberg.

Villkoren i det tidiga livet är ett av åtta så kallade målområden för att minska skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Och inte för inte arrangerades pressträffen i det så kallade Familjehuset i Rinkeby, som arbetar sektorsövergripande med barn och familjer.

Slutbetänkandet innehåller en lång rad åtgärder som ska minska de hälsoklyftor som finns trots Sveriges relativa välstånd. Enligt Olle Lundberg gäller det att både förstärka individens egna möjligheter att agera och samhällets förmåga att bidra vid situationer och perioder i livet när de egna resurserna inte räcker till.

Finansminister Magdalena Andersson (S) och folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) tackade och tog emot.

– Förutsättningarna för jämlik hälsa ligger i jämlika livsvillkor, därför behövs ett helhetsgrepp, säger Annika Strandhäll.

Det måste bli ett slut på duttandet när det gäller folkhälsoinsatser, fortsätter hon. Dock utan att vilja ge några konkreta exempel på när det skett.

Kommissionens resonemang bygger på en ökad samhällelig styrning av olika insatser för att minska de socioekonomiska skillnaderna i samhället. Är det något som ni kan få riksdagen att gå med på?

– Det är en senare fråga, vi står för vår politik för att minska skillnaderna i hälsa, säger Annika Strandhäll till Dagens Medicin.

Slutbetänkandet är det tredje från kommissionen. Det första handlade om hur de socioekonomiska hälsoklyftorna ser ut i Sverige och det andra om styrningen och uppföljningen av hälsopolitiken.

Kommissionens målområden

Statsminister Stefan Löfven lyfte fram skillnaderna i hälsa mellan socioekonomiska grupper i regeringsförklaringen hösten 2014. Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes i juni 2015 och består förutom professor Olle Lundberg av ett nio experter, det är ingen parlamentarisk utredning.

Målområdena för god och jämlik hälsa:

-det tidiga livets villkor

-kunskaper, kompetenser och utbildning

-arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

-inkomster och försörjningsmöjligheter

-boende och närmiljö

-levnadsvanor

-kontroll, inflytande och delaktighet

-en jämlik och hälsofrämjande hälsa- och sjukvård

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev