Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Fortsatt ja till generisk förskrivning från remissinstanser

Publicerad: 27 oktober 2015, 13:08

Foto: Thinkstock

Regeringen har en tuff uppgift framför sig, antingen följa remissvaren eller gå emot vad majoriteten tycker. Läkemedelsverket är nästan ensamt i sitt motstånd mot generisk förskrivning.


Ämnen i artikeln:

Förskrivning

Läkemedelsverket utredde för tredje gången möjligheten att införa generisk förskrivning i Sverige i våras och kom fram till slutsatsen att den nuvarande modellen för läkemedelsförskrivning borde behållas. Som Dagens Medicin tidigare skrivit fick detta stor kritik i remissomgången och de allra flesta tillfrågade instanser var positiva till att införa generisk förskrivning.

Men när Läkemedelsverket lämnade över sin rapport till socialdepartementet var rekommendationen fortfarande att inte införa generisk förskrivning. Socialdepartementet har i sin tur skickat ut förslaget på remiss och instanserna tycks inte ha ändrat åsikt under sommaren.

De allra flesta remissinstanser är fortsatt positiva till generisk förskrivning. Myndigheter som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avstyrker Läkemedelsverkets rekommendation och menar att Läkemedelsverket inte ”på ett uttömmande sätt” beskrivit vinsterna med generisk förskrivning. TLV tycker att ett första steg skulle vara att införa frivillig generisk förskrivning.

Även Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen är positiva till att införa generisk förskrivning.

Inte helt oväntat ifrågasätter Föreningen för generiska läkemedel, FGL, Läkemedelsverkets slutsats och menar att generisk förskrivning skulle förbättra patientsäkerheten och spara pengar. FGL anser att Läkemedelsverkets alternativ är intressanta, men att de skulle kunna införas även om generisk förskrivning blir verklighet.

Stiftelsen Nepi, Nätverket för läkemedelsepidemiologi, och branschföreningen Lif föreslår att Läkemedelsverket i stället utreder generisk förskrivning inom utbytesgrupperna.

Läkarförbundet är också positivt till generisk förskrivning, men tycker att rapporten  att frågan bör utredas vidare med ett tydligt vård- och patientperspektiv.

Sveriges Farmaceuter förespråkar också generisk förskrivning, men då med möjlighet att välja en specifik produkt om det behövs. Fackförbundet undrar också i sitt remissvar varför Läkemedelsverket fortsätter att avråda från generisk förskrivning trots att de flesta remissinstanser varit positiva till det.

Vårdförbundet ifrågasätter rapportens slutsats och skriver bland annat i sitt remissvar att man ”finner det anmärkningsvärt att rapporten utan att ha fullföljt utredningsuppdraget enligt direktiven går emot en stark och välgrundad opinion bland vårdens professioner”.

Få av remissinstanserna håller med Läkemedelsverket, men en av dem är E-hälsomyndigheten.

Remisstiden gick ut den 25 oktober och nu är det alltså upp till regeringen att ta ställning till om generisk förskrivning ska införas i Sverige.

Relaterat material

Förbund om generikarapport:  ”Snudd på bedrägligt förfarande”

Läkemedelsverket fortsätter säga nej till generisk förskrivning

Utredning om generika får kraftig kritik

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

Förskrivning

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev