Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Heta vårdfrågor på SKL-kongress

Publicerad: 10 november 2015, 12:34

Avskaffa joursystemet för läkare och inför AT för sjuksköterskor. Det är två av många förslag på vårdområdet som SKL-kongressen som inleds i morgon ska ta ställning till.


Sveriges kommuner och landsting, SKL, håller kongress vart fjärde år och det är mycket som ska hinnas med när de 451 ombuden samlas i Karlstad under onsdag och torsdag. Kongressen ska besluta om ett nytt inriktningsprogram för åren 2016 till 2019. I sjukvårdsavsnittet slås bland annat fast att SKL ska arbeta för en mer kunskapsbaserad och mer jämlik vård. Dag Larsson (S) som är ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation tror inte att detta kommer att vålla någon större debatt.

– Det finns en väldigt stor samsyn på sjukvårdsområdet, säger Dag Larsson (S).

Desto mer debatt kan det i stället bli kring de 79 motioner som har lämnats till kongressen. Till exempel om en motion där flera ombud från Moderaterna vill att SKL ska samla in och sprida information om olika vårdvalsmodeller.

– Jag tycker att det är dags att vi gör mer för att lära av varandra, säger Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen och ombud för Region Halland.

Men den rödgröna majoriteten i SKL-styrelsen säger nej i sitt motionssvar.

– Jag tror att vi kommer att få en spännande diskussion om vårdval. Självklart ska SKL ge stöd till de landsting och kommuner som behöver hjälp med hur de ska genomföra en upphandling. Men SKL som medlemsorganisation ska inte ensidigt gå ut och propagera för en särskild upphandlingsmodell, som Lov är, säger Dag Larsson.

Han är själv medförfattare till ett par motioner. En av dem handlar om att SKL ska verka för att rikssjukvårdsnämndens arbete ses över och effektiviseras.

– Min uppfattning är att det är fler områden som behöver bli rikssjukvård och att det borde gå i en snabbare takt än det gör i dag, säger Dag Larsson.

En annan motion som kan vålla debatt är den som Johan Edstav (MP), landstingråd i Uppsala, skrivit om att avskaffa läkarnas joursystem. Han skriver i sin motion att ett avskaffat joursystem skulle leda till bättre möjligheter till planering och bemanning i sjukvården. Men SKL-styrelsen vill avslå motionen med motiveringen att planering och förläggning av arbetstid är en fråga som ska avgöras på lokal nivå.

Även sjuksköterskornas arbetsvillkor tas upp under kongressen. Fem kristdemokrater föreslår i en motion att en AT-tjänstgöring för sjuksköterskor ska införas. De skriver att detta skulle stärka yrkesrollen, ge en bättre introduktion och bidra till att färre lämnar yrket. Men SKL-styrelsen anser att motionen ska anses vara besvarad med anledning av att alla landsting och kommuner redan har olika former av introduktion för nyutbildade sjuksköterskor.

Dagens Medicin är på plats i Karlstad och rapporterar från SKL-kongressen under onsdag och torsdag.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev