Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Hon ska förändra sjukvården

Publicerad: 2 mars 2017, 12:49

Gabriel Wikström och Anna Nergårdh.

Foto: Samuel Åsgård

SLL:s chefläkare Anna Nergårdh blir ny särskild utredare i arbetet med förändring av sjukvården. Hon hoppas på en helt ny primärvård.


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Som ett första steg i en stor strukturförändring av hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården, presenterade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) på torsdagen Anna Nergårdh som ny särskild utredare vid en presskonferens i Rosenbad.

– Vi behöver en genomgripande förändring av hela hälso- och sjukvården. De utmaningar vi står inför kräver ett mera aktivt ingripande från regeringen än från kanske någon tidigare regering, sade Gabriel Wikström.

Sjukvårdsministern sade att Anna Nergårdh, som får titeln utvecklare, ska ta fram en delrapport om förslagen i Göran Stiernstedts rapport och redovisa den i juni 2017. I slutet av året ska regeringen sedan lämna skarpa förslag även om Gabriel Wikström var tydlig med att det inte räckte med ”enskilda riksdagsbeslut eller budgetsatsningar” för att genomföra förändringarna.

– För att kunna gå vidare med de förslag som ligger i närtid behöver vi en del konsekvensanalys. Det kommer Anna att syssla med. Men framförallt kommer hon att syssla med utvecklingsfrågorna. Då handlar det om att få ihop den statliga och den regionala nivån. Att i nära dialog med huvudmännen kunna gå framåt, säger Gabriel Wikström till Dagens Medicin.

En av de idéer han vill se omvandlas till ett konkret förslag är en ny vårdgaranti. Göran Stiernstedt föreslog en professionsneutral vårdgaranti som innebär att alla garanteras en medicinsk bedömning inom tre dagar, men att det inte behöver vara en läkare som gör bedömningen.

– Det handlar om en moderniserad vårdgaranti som skulle kunna betyda väldigt mycket för att ange riktningen för en ny primärvård. Där inte allt styrs emot läkare utan där andra professioner i primärvården kan få en annan roll, säger Gabriel Wikström.

Han lyfter fram betydelsen av att sjukvården på ett effektivt sätt kan ta hand om dem som har de största vårdbehoven. Men han är inte beredd att ge grönt ljus för Göran Stiernstedts förslag att dela upp primärvården och skapa en särskild primärvård för de mest sjuka äldre.

– Det är ett väldigt intressant förslag och det kommer att vara ett underlag för de diskussioner som Anna Nergårdh kommer att ha med landstingen i arbetet med att ta fram en gemensam plan för primärvårdens utveckling. Men om det kommer att landa i en tudelning eller någon annan variant det får vi återkomma till, säger Gabriel Wikström.

Han tog också upp läkarbristen i primärvården och konstaterade att det ”under alldeles för lång tid har utbildats alldeles för få allmänläkare”. Men det förslag om statlig styrning av ST-blocken i bristspecialiteter som han tidigare har nämnt ligger nu på is.

– Huvudtesen just nu är att vi jobbar och försöker förbättra samverkan inom befintliga strukturer innan vi ändrar ansvarsfördelningen. Men blir det inte bättre är det klart att då måste man överväga andra alternativ, säger Gabriel Wikström.

I arbetet ska det tas fram en nationell plan som ska ha en bred förankring vilket bland annat innebär att det ska tillsättas en politisk referensgrupp.

Anna Nergårdh kallade arbetet för det stora ”jobba-ihop-uppdraget” och betonade likt sjukvårdsministern att det krävde brett samförstånd som självklart även skulle innefatta patientföreningar och professionen.

– Det pågår en massa goda initiativ men de behöver samordnas och spridas, sade hon.

Hon hoppas att hennes arbete ska kunna mynna ut i en helt ny primärvård.

– Det som behövs är inte mer av dagens primärvård utan det är en annan sorts primärvård. Vårdbehoven ser inte likadana ut i dag som när den primärvården byggdes upp. I dag har vi stora problem med psykisk ohälsa, man lever längre med sina kroniska sjukdomar och vi har många som kommer nya till landet. För att möta de behoven behövs det en ny vårdstruktur. Då handlar mycket om att flytta resurser från ett akutsjukhustungt system till en vård närmre patienterna, säger Anna Nergårdh till Dagens Medicin.

Läkarförbundet välkomnar utnämningen av Anna Nergårdh. I ett pressmeddelande skriver förbundsorförande Heidi Stensmyren: ”Anna är en mycket kompetent person med en intressant bakgrund och jag ser fram emot ett konstruktivt samarbete i dessa frågor”.

Utredningsuppdraget sträcker sig till den 31 mars 2019 och ska även delredovisas juni 2018.

Anna Nergårdh är i dag chefläkare i Stockholms läns landsting och biträdande landstingsdirektör. Hon kommer att vara tjänstledig från dessa uppdrag under tiden hon har uppdraget som regeringens vårdutvecklare. Sedan den 1 mars 2016 är hon även ledamot i den nya styrelse som regeringen tillsatt för Socialstyrelsen.

Relaterat material

”Våra förslag för en mer effektiv sjukvård”

Behovet av att förändra vården syns i remissvar

KATARINA EKPSONG, JENS KREY, SAMUEL ÅSGÅRD

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev