Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Hyrkostnader har vänt upp igen

Publicerad: 21 februari 2006, 14:14

Kostnaden för inhyrd personal i landsting och regioner halverades 2004. Men nu har trenden vänt. Förra året ökade kostnaderna för hyrpersonal i vården igen och uppgår nu till 900 miljoner kronor, en ökning med 50 miljoner kronor.


Totalstopp, besparingar och nedskärningar. Under 2004 lyckades nästan alla landsting kraftigt sänka sina kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor. För flera landsting minskade kostnaderna rejält jämfört 2003 och sammanlagt blev det en kostnadssänkning med nästan 50 procent, från 1,6 miljarder kronor till 850 miljoner kronor.

Enda undantaget var Örebro läns landsting, som gick från 12 miljoner till 15 miljoner år 2004. Det visar Dagens Medicins sammanställning.

- Vi hade samma krav på besparingar som alla andra landsting, men vi hade vakanser inom primärvården och psykiatrin och var tvungna att få verksamheten att fungera, förklarar Anders Lindqvist, budgetchef i Örebro läns landsting.

Tio har ökat inhyrningen  Under 2005 har trenden vänt. Majoriteten av landstingen har tvingats ta in mer hyrpersonal - främst läkare - under 2005. Kostnaderna har ökat igen, om än måttligt. Det handlar om en ökning på knappt 6 procent, till knappt 900 miljoner kronor.  Tio landsting redovisar högre kostnader för inhyrd bemanningspersonal än året före, de flesta dock en ganska måttlig ökning.

Ett undantag är Landstinget Blekinge som nu till och med ligger högre än nivån för två år sedan. Från 2003 sänkte Blekinge sina hyrkostnder från 16 miljoner kronor till 8 miljoner. Men 2005 steg de igen - till 19 miljoner, mer än en fördubbling.

- Vi har inte haft tillräckligt med specialister inom primärvården, säger Anders Hansell, planeringsdirektör i Landstinget Blekinge.

En annan orsak är bristen på läkare inom smala specialiteter.

- Det finns exempelvis bara två urologer eller två hudläkare i hela landstinget. Det räcker med att en är borta så måste vi ta in någon extra, fortsätter Anders Hansell.

En tredje orsak är de ökade kraven på tillgänglighet. Anders Hansell påpekar att vårdgarantin ska uppfyllas och att väntetiderna inte får bli för långa.

Västra Götalandsregionen lyckades halvera sina siffror mellan 2003 och 2004. Men under 2005 har kostnaderna stigit med 40 miljoner.  Det är dock inget som verkar bekymra Gunnar Snögren, personalcontroller i Västra Götalandsregionen:

- Vi ser 2005 som en tillfällighet. På allmänläkarsidan är vi väldigt optimistiska, vi har anställt rätt många läkare under utbildning. Stannar de kvar så blir det här bra, säger han.

Enormt svårt rekryteringsjobb  Åtta landsting har fortsatt att sänka sina kostnader mellan 2004 och 2005.

Ett av dem är Landstinget Sörmland, som förra året sänkte sina uthyrningskostnader med 10 miljoner kronor. Under 2004 bestämde sig ledningen för att till varje pris försöka rekrytera fasta läkare.

Bland annat genomfördes en rekryteringsresa i Tyskland, och landstinget har nu kontakt med läkare som man hoppas kunna anställa.

Ändå är personaldirektör Ingrid Mårselius inte nöjd.

- Vi har ett tryck på oss att få in fler distriktsläkare, ett enormt svårt jobb. Under 2006 ser prognosen inte lika ljus ut - vi kommer nog inte att kunna hålla 18 miljoner, säger hon.  Också Region Skåne har kraftigt sänkt sina kostnader, från 75 miljoner kronor år 2003 till 11 miljoner 2005.

Enligt Marie Christenson, avdelningschef i hälso- och sjukvårdsledningen i regionen, är det resultatet av besparingar och anställningsstopp.

- Det är en relativt bra siffra. Helst vill vi få ner den ännu mer, kanske halvera den. Det krävs att vi rekryterar själva. Vi ser svårigheter med distriktsläkare i den östra delen av Skåne. En försvårande faktor är också att pensionsavgångarna ökar, säger hon.

För fem av landstingen - Stockholms läns landsting, Landstinget Halland, Landstinget Gävleborg, Gotlands kommun och Landstinget i Uppsala län - skiljer sig inte kostnaderna nämnvärt mellan 2004 och 2005.

Av de landsting som har särredovisat kostnaderna för sjuksköterskor och läkare har de flesta kraftigt sänkt sina kostnader för inhyrda sjuksköterskor.

Sara Johansson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News