Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

JO vill se översyn av abortlagen

Publicerad: 17 september 2019, 11:26

Chefs-JO Elisabeth Rynning vill se en ny utredning.

Foto: Pernille Tofte, Thinkstock

Abortlagen tolkas inte på samma sätt av landets vårdpersonal och ansvarande myndigheter, enligt Justitieombudsmannen (JO), som har granskat frågan efter klagomål och en mediedebatt.


– Min utredning handlar inte om aborträtten eller gränserna för abort, utan frågan har varit om abortlagens bestämmelser är tillräckligt tydliga samt tillämpas enhetligt och ändamålsenligt i hela landet. Min uppfattning är att så inte är fallet, säger chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning i ett pressmeddelande.

Oenigheten i tolkningen handlar bland annat om tidsgränser, vad begreppet livsduglighet egentligen innebär och hur ett foster som visar livstecken ska tas om hand efter en abort.

Elisabeth Rynning konstaterar att hälso- och sjukvårdpersonal behöver veta vad de har att rätta sig efter vid sena aborter.

Detta trots att Rättsliga rådet så sent som i november 2018 i ett svar till JO uppgav att de inte såg någon anledning att ändra gränsen för livsduglighet och att Socialstyrelsen inte ansåg att vårdgivarna behövde ytterligare vägledning.

I maj samma år tog professionsföreningarna för obstetriker, gynekologer, barnmorskor och neonatalläkare fram ett konsensusdokument, som, enligt Rättsliga rådet i ett yttrande till JO, ”torde ge goda förutsättningar för en enhetlig hantering av sena aborter över hela landet”.

I ett pressmeddelande säger nu chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning:

– I dag råder inte enighet om tolkningen av den gällande lagstiftningen. Det gäller bl.a. tidpunkten för när en abort ska anses utförd, vad som menas med begreppet livsduglighet och hur man ska ta hand om foster som visar livstecken efter en sen abort. Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av den rättsliga regleringen.

I en rapport i februari i år kom Statens medicinsk-etiska råd, Smer, med en rad förslag för hanteringen av sena aborter.

TT/DAGENS MEDICIN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev