fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Konkurrensverket: Regionerna bättre på att upphandla hyrpersonal

Publicerad: 2 juli 2020, 10:15

Foto: Saklakova

Regionerna har blivit bättre på att upphandla hyrpersonal, men har inte lyckats krympa behovet av att hyra in personal i vården, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Dessutom har behoven utvidgats, så att det blivit vanligare att hyra in även sjuksköterskor.


Cathrine Hofbauer

cathrine.hofbauer@dagensmedicin.se


Rapporten Regioners upphandling av vårdpersonal är en uppföljning av en rapport som Konkurrensverket sammanställde för fem år sedan. Det gör att myndigheten nu kan konstatera att behovet av hyrpersonal har ökat snarare än minskat. Detta trots regionernas motsatta målsättning. Till den 1 januari 2019 var det meningen att kostnaden för hyrpersonal inte skulle utgöra mer än 2 procent av de totala personalkostnaderna. Endast en region har uppnått målet, Västra Götalandsregionen.

“Inte minst har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat kraftigt. Under 2019 ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 14 procent i regionerna jämfört med föregående år”, konstaterar Konkurrensverket i rapporten.

Totalt landade kostnaden för hyrpersonal på 5,6 miljarder kronor i fjol. Det innebär att hyrpersonal utgör 3,8 procent av regionernas totala personalkostnader.

Redan i den förra rapporten kunde Konkurrensverket konstatera att det råder brist på specialistläkare i allmänmedicin på de svenska vårdcentralerna. Problemet kvarstår, speciellt i glesbygden.

“Ett grundläggande problem är att det är svårt att få läkare under utbildning att specialisera sig inom allmänmedicin. Andra pekar på arbetsmiljörelaterade problem som att hög arbetsbelastning bidrar till ett behov av fler årsarbetskrafter när läkare går ned i arbetstid”, skriver Konkurrensverket.

Den stora ökningen av inhyrda sjuksköterskor, sker framförallt inom den somatiska vården, och handlar oftast om specialistsköterskor.

Unde de fem senaste åren har det blivit vanligare att regionerna tecknar ramavtal med många leverantörer, något som uppges bidra till att kostsamma direktupphandlingar nu kan undvikas i högre grad. Avropen har också centraliserats, vilket Konkurrensverket ser som positivt eftersom det bör ge mer konsekvent hantering och bättre kostnadskontroll.

Att flera regioner är på väg att införa elektroniska avropssystem tror dessutom Konkurrensverket kommer leda till bättre avtalsuppföljning. Fler regioner uppges också använda viten som ett sätt att få bort oseriösa aktörer. Fasta priser för alla leverantörer har också blivit vanligare i upphandlingar som genomförts på senare tid. Detta ska enligt Konkurrensverket bidra till att pressa priserna.

Relaterat material

Regionernas hyrnota fortsätter att öka

Hyrpersonal tas sällan med i budgeten

Omöjligt att hålla tidplanen för hyrstopp

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev