Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Krav att landsting ska satsa mer på läkarnas fortbildning

Publicerad: 1 juni 2004, 13:09

Mer pengar till läkarnas fortbildning och en handlingsplan för att uppnå en jämnare fördelning av kvinnor och män inom olika specialiteter. Det är två av besluten från Läkarförbundets fullmäktigemöte i förra veckan.


Fortbildningen var en het fråga vid Läkarförbundets fullmäktige i Stockholm den 27-28 maj. Ett nytt avtal mellan Läkarförbundet, Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet väntas begränsa industrins möjligheter att erbjuda läkare fortbildning, se Dagens Medicin nr 18/04.  Därför föreslog Sjukhusläkarföreningen att förbundet skulle fastställa centrala riktlinjer för fortbildningen. Efter en intensiv debatt beslutade fullmäktige att förbundet ska verka för att arbetsgivarna skjuter till motsvarande 10 procent av kostnaden för varje anställd läkare som ska användas för extern vidareutbildning. En halv dag i veckan ska avsättas för intern vidareutbildning.  - När nu läkemedelsindustrin inte kommer att bidra i samma utsträckning så är det en absolut förutsättning att våra arbetsgivare avsätter ekonomiska medel för fortbildning, sade Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen.  Centralstyrelsen kördes över  Bernhard Grewin, avgående ordförande för förbundet, höll med om att läkarnas möjligheter till fortbildning måste bli bättre. Men han ansåg att det vore fel att ställa allt för detaljerade krav från centralt håll.  - Eftersom vi på alla andra områden verkar för att verksamheten lokalt ska ta ansvaret för sina kostnader så rimmar det inte med att vi i den här frågan ska ha detaljstyrning, sade Bernhard Grewin.  Trots att centralstyrelsen rekommenderat avslag för motionen var det ingen som gick på centralstyrelsens linje när det var dags för omröstning. Det finns inga uppgifter om hur stora summor som arbetsgivarna i dag satsar på läkares fortbildning. Men med stor sannolikhet skulle 10-procentskravet bli mycket kostsamt för landstingen.  - Det kostar pengar att tvinga bort läkemedelsindustrin. Tar man bort dessa pengar måste vi ställa motkrav, sade Göran Holmberg, ordförande i Stockholms sjukhusläkarförening.  Kvinnliga läkares förening, KLF, begärde att Läkarförbundet ska ta fram en konkret handlingsplan för hur kåren ska bli mer jämställd avseende specialitetsval. Ingela Heimann, ordförande för KLF, pekade på att vissa specialiteter, som ortopedi, thorax, kirurgi och urologi, till 90 procent består av män.  - Det finns många kvinnliga läkare som valt specialitet efter intresse, men sedan hoppat av. Vi är inte känsligare, det som stoppar oss är de osynliga utestängningsmekanismerna som finns, sade Ingela Heimann.  Sylf kritiserade "särbehandling"  Motionen bifölls, men Sveriges yngre läkares förening, Sylf, yrkade på avslag.  - Det låter som att KLF vill göra det till en positiv särbehandling och det tycker inte vi är vägen att gå. Jämställdhet är viktigt för båda könen. Låt oss ta tillvara på all kompetens i vår vardag i stället, sade Helene Andersson-Molina, styrelseledamot i Sylf.  Men Ingela Heimann hade inga tankar på att driva någon form av kvotering och ställde sig oförstående till Sylf:s ställningstagande.  - Jag blir förskräckt när jag hör Sylf. Läkarkåren förlorar oerhört mycket kompetens när man inte tar tillvara på kvinnors kunnande. Vi behöver duktiga doktorer oavsett om man är man eller kvinna, sade Ingela Heimann.  Frågan om avskaffandet av obligatoriskt medlemskap i yrkesföreningarna har diskuterats på fullmäktige ett flertal gånger de senaste åren. I år drev Västmanlands läkarförening frågan, men även denna gång avslog fullmäktige motionen.

Jessica Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev