Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

KU: Brister i regeringens pandemihantering

Publicerad: 3 juni 2021, 10:11

Statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) vid en tidigare presskonferens.

Foto: Erik Simander/Bildbyrån

NY VERSION Ett enigt konstitutionsutskott anser i sex ärenden att det har förekommit brister i regeringens hantering av pandemin.


Ämnen i artikeln:

Covid-19Lena HallengrenRegeringenMSBFolkhälsomyndighetenSocialstyrelsen

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt. Tittar man på de brister som KU pekar på finns ett antal exempel på att man inte fattat rätt beslut vid rätt tidpunkt och inte påbörjat arbetet tillräckligt skyndsamt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

KU har inte graderat vilken kritik som är allvarligast.

Läs också: Lena Hallengren i KU: Aldrig dragit på pandemibeslut 

– Vi har valt att inte gradera kritik under senare år. Det kanske också är en förutsättning för att KU kommer till eniga ställningstagande, säger KU:s vice ordförande Hans Ekström (S).

– På ett generellt plan kan man säga att när det är så att man bryter mot saker som handlar om de mer grundläggande delarna om hur beslut ska tas fram i Sverige, då är de mer farliga än andra. Samma sak när inskränkningar i fri- och rättigheter går länge än vad nödvändigt är, säger han.

Enligt KU är det tydligt att oklarheterna i ansvarsfrågan och i frågan om ersättning för utökad testverksamhet bidrog till att testningen inte ökade i förväntad takt. KU menar att regeringen hade kunnat ingå en överenskommelse tidigare och att det sannolikt hade medfört att testningen utökades i snabbare takt än vad som skedde.

”I flera fall har inte regeringen agerat tillräckligt skyndsamt. Man har dröjt med att påbörja förberedelser för alltifrån besöksförbud, att det kom sent, till testning och smittspårning. Där hade man kunnat påbörja storskalig testning betydligt tidigare om man hade agerat mer skyndsamt”, säger KU:s ordförande Karin Enström

Foto: Lars Schröder/TT

För lång tid

KU konstaterar vidare att ändringen av förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner, samt av uppdraget till Folkhälsomyndigheten om att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen, inte bereddes tillräckligt skyndsamt.

Kritik riktas även mot att regeringen väntade för länge med att lägga fram ett förslag på pandemilag. Det gjorde att riksdagens utskott fick lite tid på sig för att behandla lagförslaget.

– Behandlingen blev extremt kort, säger Karin Enström.

Regeringen borde också ha agerat mer aktivt med nationell vägledning och styrning när det gäller besöksförbud på äldreboendena, anser KU.

När förbudet förlängdes borde frågan ha beretts bredare.

”Mot den bakgrunden borde regeringen, när ärendet inte längre var lika brådskande, exempelvis ha bett om synpunkter från fler instanser för att belysa konsekvenserna av en förlängning för de boende och deras anhöriga. Sådana åtgärder borde dessutom ha genomförts så tidigt som möjligt”, skriver KU.

Oklar ansvarsfördelning

Ett annat ärende som KU har synpunkter på gäller regeringens åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel inom hälso- och sjukvården.

Här finner KU att det var oklart vem som skulle köpa in produkter till kommuner och regioner. Flera leverantörer av sjukvårdsmateriel uppfattade det som att de endast skulle sälja till Socialstyrelsen.

KU anser vidare att uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att göra en behovsanalys kom för sent.

”Enligt KU skulle regeringen ha genomfört åtgärder tidigare än vad som skedde för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel inom samhällsviktig verksamhet vid sidan av hälso- och sjukvården”, skriver KU.

Enigt utskott

När det gäller regeringens beslut om att införa deltagargränser för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar anser utskottet att det innebar betydande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Dessa behöver därför omprövas kontinuerligt och här anser KU att uppdraget till Folkhälsomyndigheten borde ha kommit tidigare.

– En omprövning borde skett på ett mer kontinuerligt och formaliserat sätt än vad som gjordes, säger Linda Modig (C).

Utskottet är enigt i sin kritik vad gäller pandemihanteringen, men Socialdemokraternas ledamot Hans Ekström säger:

– Det stora merparten av arbetet har fungerat väl, men samtidigt är det uppenbart att Sverige i alla delar inte varit tillräckligt rustat innan.

Strategin odokumenterad

KU har också synpunkter på hur regeringens strategi tagits fram. Något formellt regeringsbeslut om strategin fattades aldrig av regeringen. Regeringen har framhållit att avsikten inte var att strategin skulle styra myndigheterna, från myndighetshåll uppfattades dock att strategin var något man skulle arbeta med att genomföra och även förhålla sig till, skriver KU.

”KU betonar att det inte finns något konstitutionellt utrymme för regeringen att styra myndigheterna utan regeringsbeslut. Därför finns det skäl att understryka betydelsen av att information om regeringens arbete inte kommuniceras på ett sätt som verkar styrande för myndigheterna”, konstaterar KU.

Utskottet betonar också att om regeringen tar fram en strategi så är det viktigt att den är väl förankrad hos hela regeringen och berörda delar av Regeringskansliet ”samt att relevant beredning sker när strategin utformas”.

”Vid granskningen har det inte gått att utreda om det har skett i tillräcklig utsträckning. För att en sådan granskning ska vara möjlig hade det varit önskvärt att arbetet hade dokumenterats”, skriver KU.

Ministrar kritiseras

KU har också granskat utrikesminister Ann Lindes (S) uttalande i utländska medier.

”KU noterar att Sverige fortfarande hade en överdödlighet fram till i slutet av juni 2020 och att utrikesministerns uttalanden i den delen inte var korrekt”, konstaterar utskottet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) får kritik för sin hantering av skriftliga frågor.

”En fördröjning på runt tre månader är inte acceptabel. Justitie- och migrationsministerns sätt att hantera de svar som har granskats har därmed inte levt upp till kraven för att frågorna ska fungera som instrument för parlamentarisk kontroll”, skriver KU.

Owe Nilsson/TT
Lars Larsson/TT
Malin Johanson/TT

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

TT

redaktionen@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev