Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Politik

Många dör på grund av vårdfel

Publicerad: 11 Juli 2007, 09:38

Patientsäkerheten i Sverige har blivit sämre. Varje år beräknas minst 3000 svenskar dö eller skadas svårt på grund av fel som görs inom sjukvården. Men underrapporteringen misstänks vara stor.


Patientsäkerhet var temat för Sveriges Kommuner och Landstings första seminarium under Almedalsveckan. Sverige har tidigare varit bra på patientsäkerhet, men nu är säkerhetsarbetet inte längre lika självklart inom sjukvården, skriver Svenska Dagbladet.
Uppskattningsvis skadas runt 90 000 personer på svenska sjukhus varje år, varav 3000 skadas svårt eller avlider.
– Vår målsättning är att återigen bli världsbäst på säker vård, men då krävs en hel del arbete och även förändrade regler, säger Håkan Sörman, vd för SKL, till Svenska Dagbladet.

I Sverige misstänker man att många fel som begås inom sjukvården aldrig rapporteras.
Detta eftersom anmälan kan leda till en disciplinpåföljd.
– En anmälan är ett stort trauma för en läkare eftersom det finnas en risk att man blir fälld och kanske till och med av med sin legitimation. Det är inget som man gärna diskuterar med kollegorna. Och därför lär vi oss inte något av de anmälningar som görs, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, till SvD.
I Danmark tog man bort sambandet mellan anmälan och disciplinpåföljd, samtidigt som man krävde att alla tillbud skulle rapporteras. Resultatet blev en kraftig ökning av antalet anmälningar.

Som Dagens Medicin tidigare berättat har Socialstyrelsen föreslagit att ärenden där vårdpersonal rapporterar avvikelser till vårdgivaren inom sju dagar inte ska föras vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Socialminister Göran Hägglund sa i april att han räknar med att lägga en propostion om detta till riksdagen i höst. De nya reglerna skulle då kunna träda i kraft den första juli nästa år. Socialministern har också tillsatt en utredning om hur patientsäkerheten ska bli bättre.
Dessutom har alla landsting och regioner, i samarbete med SKL, kommit överens om en satsning som siktar på att halvera antalet patientskador på vissa områden inom en tvåårsperiod. Arbetet startar i höst.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev