Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Medicinska företrädare sågar Strut

Publicerad: 27 juni 2019, 12:37

Förslagen i Styr- och resursutredningen, Strut, kritiseras hårt av tunga företrädare från medicinska fakulteter. Om förslagen blir verkligenhet riskerar de att skada forskningen, skriver de i en debattartikel.


Kritiken riktas mot Styr- och resursutredningen, som lämnades till regeringen i februari. Utredare Pam Fredman hade i uppdrag att utreda hur högskolor och universitet ska styras och finansieras, vad gäller både forskning och högre utbildning.

I utredningen finns bland annat förslag om att det varje mandatperiod ska läggas en gemensam proposition för forskning och att universitet och högskolor ska styras av fyraåriga överenskommelser mellan varje lärosäte och regeringen. Sådana överläggningar kan enligt debattörerna göra forskningen mer politiskt styrd och förhandlingarna riskerar att bli mer beställningar från departementet till lärosätena.

– Vi är också oroliga för konsekvenserna av att de pengar per helårsstudent som ges i dag ska tas bort och ersättas med en medelpeng. Eftersom både läkar- och sjuksköterskeutbildningar ligger över genomsnittet i kostnader skulle det begränsa våra möjligheter att ge bra utbildningar inom det medicinska området, säger Eva Tiensuu Janson, dekan för medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Hon är en av åtta företrädare från landets främsta medicinska lärosäten som står bakom en debattartikel i Svenska Dagbladet. Budskapet är att om förslagen i utredningen blir verklighet riskerar resurskrävande utbildningar, som läkarutbildningen, att prioriteras bort till förmån för utbildningar med låga kostnader.

Ett annat förslag som ogillas är att lärosätenas ersättning inte skulle vara kopplad till hur många som tar sin examen utan enbart till hur många som antas till utbildningen.

Utredaren vill också att en större andel av forskningspengarna ska gå direkt till universiteten. Målet är att 50 procent av den totala finansieringen ska utgöras av så kallade basanslag, alltså pengar som lärosätena ska disponera för forskning och utbildning.

– Vi vänder oss mot förslaget att det tas pengar från Vetenskapsrådet för att lägga på universitetens och högskolornas basanslag. Att basanslagen höjs är bra men det måste också finnas möjligheten för enskilda forskare att söka anslag i konkurrens från statliga forskningsfinansiärer, säger Eva Tiensuu Janson, som också är professor i medicin.

Även om debattörerna är positiva till att utredaren vill stärka universitetens och högskolornas oberoende, skriver de att de reformer som föreslås kommer ha en motsatt inverkan. Betänkandet måste därför i väsentliga delar avvisar, anser de.

– Vi vill väcka diskussion och lyfta de farhågor vi ser för forskning och utbildning inom medicin och vård om förslagen blir verklighet, säger Eva Tiensuu Janson.

Remisstiden för utredningen gick ut den 24 juni.

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev