Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Mer hemsjukvård till kommunen

Publicerad: 28 juni 2011, 14:51

Regeringens hemsjukvårdssamordnare föreslår att kommunerna ska få en utvidgad befogenhet när det gäller hemsjukvård. Några läkare ska de däremot inte få anställa.


I dag, tisdag, lämnade regerings nationella samordnare för hemsjukvård Ewa Samuelsson (KD) över sitt bestänkande till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), se länk.

Ewa Samuelssons uppdrag var att stödja kommuner och landsting i processen att föra över hemsjukvården från landstingen till kommunerna. Och när den nationella samordnaren nu redovisar sina slutsatser konstaterar hon att kommunerna bör få en större möjlighet att utföra hemsjukvård som är ansluten till både den somatiska och den psykiatriska slutenvården.

I uppdraget gjordes det tydligt att regeringen vill att överföring skulle ske på frivillig väg, utan någon tvingande lagstiftning, vilket både Ewa Samuelsson och Maria Larsson underströk på en presskonferens på tisdagen. Samtidigt gjorde äldreministern klart att överföringen kommer att gå i mål överallt i Sverige.

– Regeringen har en mycket tydlig inriktning, sade hon.

Ewa Samuelsson förklarade vinsterna med teamarbete och sammanhållen vård inom hemsjukvården i allmänhet och vinsterna med att anställa arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialistutbildade sjuksköterskor i synnerhet. Några läkare ska kommunerna, enligt förslaget, däremot inte få anställa.

– Då skulle det inte bli någon större skillnad mellan kommunal hemsjukvård och primärvård, sade äldreministern och förklarade att den enskilda patientens rätt att genom vårdvalet välja läkare dessutom vägde tyngre och hänvisade till hälso- och sjukvårdslagens 26:e paragraf.

I dag har tio län fört över huvudmannaskapet för hemsjukvården till kommunerna. De som ännu inte levt upp till regeringens mål är Stockholm, Östergötland, Jönköping, Blekinge, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Västerbottes och Norrbotten län, enligt ett pressmeddelande.

Anledningen till att dessa inte har överfört hemsjukvården uppges främst vara svårigheter att komma överens om den ekonomiska regleringen. Enligt den nationella samordnarens betänkande kommer kommunernas ökade kostnader för att ta över hemsjukvården dock att neutraliseras genom det kommunalekonomiska inkomst- och kostnadsutjämningssystemet.

Läs hela betänkandet

Kommunaliserad hemsjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News