Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Mindre makt till politiken i utredningsförslag

Publicerad: 19 november 2015, 06:51

NY VERSION. Politiken får mindre inflytande än i dag över den högspecialiserade vården enligt det utredningsförslag som Måns Rosén lämnat till regeringen.


Som Dagens Medicin tidigare berättat så föreslår utredningen att den högspecialiserade vården delas in i nationell och regional högspecialiserad vård. Vad som ska vara regional högspecialiserad vård ska landstingen själva få besluta efter rekommendation från Socialstyrelsen. Makten över vad som ska räknas som nationell högspecialiserad vård ska enligt utredningens förslag ligga hos Socialstyrelsen.

Det innebär att dagens rikssjukvårdsnämnd, som till största delen består av politiker, skrotas.

– Beslutet om vad som ska vara nationellt högspecialiserad vård är ett beslut som handlar om sakkunskap.  Det system vi har haft i dag med rikssjukvårdsnämnden har tagit lång tid. Vi tror att det här kommer att snabba upp processen, säger Måns Rosén.

Hur mycket och vilken vård som ska räknas som nationellt högspecialiserad är inte en ekonomisk fråga enligt honom.

– Det här ska vara kostnadsneutralt. Principiellt ska det inte bli dyrare med mer nationellt högspecialiserad vård, säger Måns Rosén.

Socialstyrelsen ska fatta beslut om vad som ska vara högspecialiserad vård baserat på förslag från ett antal sakkunniggrupper inom olika diagnosområden. Däremot ska politikerna fortfarande få besluta var den nationella högspecialiserade vården ska bedrivas. Dessa beslut ska fattas av en särskild politisk nämnd enligt förslaget.

Utredningen föreslår också att kvalitetsdata om antal ingrepp och effektivitet på olika sjukhus som utför högspecialiserad vård ska vara tillgänglig för patienterna på ett enkelt sätt. Dessutom vill utredningen att de sjukhus som utför högspecialiserad vård ska ha möjlighet att internt följa upp enskilda läkares behandlingsresultat. Men dessa data ska inte vara tillgängliga för allmänheten.

Som tidigare varit känt föreslår Måns Rosén också en utredning om vilka konsekvenser en mer koncentrerad högspecialiserad vård får för akutsjukvården. En utredning som bland annat ska bedöma om antalet akutsjukhus behöver bli färre som en följd av att viss kompetens inte längre kommer att finnas på de minsta sjukhusen.

Dessutom påstår utredningen att cirka 500 fler patienter årligen skulle vara i livet om komplicerade operationer koncentrerades så att läkarna fått mer träning.

Relaterat material

Det här väntas från utredningen om högspecialiserad vård

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev