Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Minskad redovisning för regionerna

Publicerad: 14 april 2020, 12:49

Regeringen ändrar kraven när det handlar om fem av överenskommelserna med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.


För några veckor sedan skickade SKR en hemställan till regeringen med krav på att återrapporteringskraven för regioner och kommuner skulle ändras när det gäller sex överesnkommelser på vårdområdet, däribland kömiljarden. Att regioner och kommuner ska lägga stora resurser på administration av statistik mitt under en pågående pandemi är inte rimligt, menar SKR.

I början av april meddelade regeringen att förutsättningarna för kömiljarden ändras i samband med vårändringsbudgeten så att alla regioner kommer att få ta del av pengarna. Regeringen har också beslutat att gå SKR till mötes när det handlar om att ta bort krav på rapportering för innevarande år för de fem resterande överenskommelserna. Beslutet innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in resultat av satsningarna.

– När förutsättningarna förändras så här drastiskt med pandemin, så måste kommuner och regioner lägga allt fokus på att hantera krisen. Det är positivt att regeringen nu tagit beslut om ett flertal ändringar i våra gemensamma överenskommelser, som underlättar under 2020. SKR och regeringen behöver nu fortsätta dialogen om vad besluten betyder i praktiken för kommuner och regioner, säger Marie Morell (M), ordförande för sjukvårdsdelegationen, i ett pressmeddelande.

Pengarna har till stora delar redan betalats ut. När det handlar om pengar för att korta köerna i cancervården tidigareläggs höstens utbetalning.

De fem övernskommelser som nu berörs är:

■ Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider.
■ God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
■ Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.
■ Insatser inom området psykisk hälsa.
■ Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev