Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Politik

Ny myndighet ska utreda forskningsfusk

Publicerad: 28 februari 2019, 09:42

Forskningsminister Matilda Ernkrans är nöjd med beslutet om en ny myndighet för att utreda forskninsgfusk.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

En ny myndighet ska utreda oredlighet i forskning. Det har regeringen beslutat i dag.


– Vi ska aldrig mer ha något som Macchiarini-skandalen, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre forskning och utbildning.

För två år sedan överlämnade utredare Margaretha Fahlgren sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen, som tittade på behovet av en ny organisation för utredning av oredlighet i forskning, föreslog en ny nämndmyndighet.

Nu blir förslaget verklighet, enligt en proposition som regeringen lämnar till riksdagen i dag. Den särskilda nämnden, som inte fått något officiellt namn än, placeras under Etikprövningsmyndigheten och kommer att ha sitt säte i Uppsala. Vilka professioner som ska ingå och om sammansättningen kan förändras utifrån vilka ärenden som kommer in är inte fastslaget än. Sammansättningen kommer också att utvärderas efter hand utifrån vilka ärenden som kommer in.

– Vi har valt den formen utifrån vad som föreslagits och för att få nämnden snabbt på plats för att stärka upp rättssäkerhet och regelverket kring hur vi hanterar forskningsfusk i Sverige. Nu lägger vi fast strukturen, säger Matilda Ernkrans.

Därmed lyfts också lärosätenas eget utredningsansvar från dem när det gäller misstankar om forskningsfusk. Nämnden kommer kunna starta utredningar på eget initiativ, men så väl enskilda som lärosäten, kommuner, regioner och andra statliga myndigheter kommer att kunna anmäla misstankar om fusk.

– Det bli en större tydlighet om man lägger det i en oberoende nämnd och lärosätena inte utreder sin egen forskning, säger Matilda Ernkrans.

Propositionen innehåller också ett lagkrav på att det är forskaren själv som förbinder sig att följa god forskningssed och att huvudmännen har det övergripande ansvaret.

– Det är ju nu vi definierar vad det är att bryta mot god forskningssed. Det handlar om plagiering, förfalskning eller fabricering. Det har ju faktiskt inte funnits någon sådan definition tidigare, varken i Sverige eller internationellt, säger Matilda Ernkrans.

Hon säger också att det ytterst handlar om att återupprätta tilliten och förtroendet för svensk forskning.

– Vi är en ledande forskningsnation och det måste vi fortsätta vara. Men Macchiarini-skandalen och andra händelser har visat att det funnits brister i hur vi hanterat forskningsfusk. Det gör att det här är ett viktigt initiativ för att vi ska kunna ha en fortsatt god tilltro till svensk forskning.

Nämnden kommer att fatta beslut om forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, men det blir lärosätena och i förlängningen Statens ansvarsnämnd som får avgöra vilka påföljder beslutet får för den enskilde forskaren. Nämndens beslut kan också överklagas till förvaltningsdomstolarna.

Matilda Ernkrans räknar med att riksdagen tar beslut under våren.

– Min bedömning är att det finns ett brett stöd för att vi behöver hitta ett nytt regelverk.

Den nya myndigheten kommer att vara på plats från januari 2020.

Relaterat material

Högskolor får inte utreda sig själva

Ny myndighet föreslås hantera forskningsfusk

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev