Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

”Ny strategi behövs för att styra vården”

Publicerad: 1 juni 2017, 05:36

Utredaren Sofia Wallström är även generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Foto: Håkan Flank

Staten kan behöva överväga en förändrad ansvarsfördelning i vården, enligt utredaren Sofia Wallström.


Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


Staten och landstingen ska jobba tätare ihop för att få vården mer jämlik. Lyckas inte det bör staten se över vem som ska ha ansvaret för vården, säger Sofia Wallström.

I dag torsdag lämnade Sofia Wallström över utredningen ”Kunskapsbaserad och jämlik vård” till regeringen. Hon konstaterar att statens och myndigheternas nuvarande försök att centralstyra vården inte fungerar och föreslår i utredningen därför en rad förändringar. Ett förslag är att landstingen och staten inrättar ett nära och regelbundet samråd för att få en mer direkt dialog än den som förs i dag. Idén med ett samråd kommer från förarbetena från den första hälso- och sjukvårdslagen där det, enligt Sofia Wallström, framgår att staten behöver ta ett övergripande ansvar.

– Och när nu landstingen äger vården behöver man finna former på nationell nivå för hur vården ska utvecklas. Landstingens nya modell för kunskapsstyrning är ett välkommet steg, säger hon till Dagens Medicin.

Samrådet ska enligt utredningen inte ske via Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Enligt Sofia Wallström är anledningen till det att landstingen själva har haft för lite inflytande.

– Vi ser inte att SKL är en aktör som lagstiftaren pekat ut och vi tror att det är viktigt att det faktiskt är de som vården är delegerad till som möter staten och att det inte sker via ett ombud.

Sofia Wallström förklarar att samrådet bygger på att det finns tillförlitliga undersökningar av vårdens resultat. Därför föreslår utredningen att Socialstyrelsen får en särställning i kunskapsstyrningen av vården. Myndigheten ska bland annat göra datadrivna analyser för att komma mer på djupet vad det gäller just vårdens resultat. Även Myndigheten för vårdanalys föreslås få ett utökat uppdrag.

Samrådet är tänkt att ske utifrån en gemensam målbild. Och även om det råder enighet kring många statliga vårdsatsningar och överenskommelser med landstingen anser Sofia Wallström att det är rimligt att anta att staten och landstingen i vissa falla kan ha olika ingångar.

– I den nya kontexten kan man komma att behöva pröva, ompröva och utveckla. Det tror jag är jätteviktigt att man gör, vi står inför stora utmaningar i vården.

Utredningen föreslår även att det inrättas ett digitalt kunskapsstöd för vårdpersonal och att lagen om läkemedelskommittéer ersätts med ny en lag om vårdkommittéer. Den nya lagen är tänkt att verka för en kunskapsstyrning för all vård som bedrivs i landsting och kommuner.

Även hälso- och sjukvårdslagen ska ses över och kompletteras så att det tydligt framgår att landstingen och verksamhetscheferna har ett ansvar att ge vårdpersonalen förutsättningar att kunna jobba efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om inte landstingen, trots förslagen, lyckas med att erbjuda en kunskapsbaserad och jämlik vård anser Sofia Wallström att staten ”bör överväga en förändrad ansvarsfördelning”.

Hur lång tid får landstingen på sig?

– Det är inte upp till mig att avgöra, men jag skulle säga några år.

Färre än fem?

– Ja, några år.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev