Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Offentlighetsprincipen ska gälla privata aktörer

Publicerad: 3 oktober 2016, 09:25

Alla privata aktörer som driver offentligt finansierad verksamhet ska omfattas av offentlighetsprincipen. Det föreslår regeringens utredare.


Sigurd Heuman har haft regeringens uppdrag att utreda hur offentlighetsprincipen kan införas i offentligt finansierad vård, omsorg och utbildning som bedrivs i privat regi. I sitt utredningsförslag föreslår han att alla företag som bedriver offentligt finansierad verksamhet i dessa sektorer ska omfattas helt av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som berör den offentligt finansierade verksamheten blir allmänna handlingar och att företagen blir skyldiga att skyndsamt lämna ut dessa på samma sätt som en myndighet.

Utredningen föreslår också att meddelarskydd ska omfatta alla anställda i offentligt finansierade privat utförda verksamheter. Detta har även tidigare föreslagits av en särskild utredning om meddelarskydd och regeringen har lagt ett förslag om en ny lag som ska gälla från 1 april 2017.

I utredningens betänkande konstateras att förslagen skulle innebära ett antal nya krav på privata aktörer som är verksamma i offentligt finansierad verksamhet. För att kunna lämna ut allmänna handlingar behöver företagen registrera sina handlingar på samma sätt som myndigheter. Detta innebär att företagen också kommer att omfattas av arkivlagen som reglerar arkivering av allmänna handlingar. Utredaren skriver att de nya reglerna kommer att leda till ökad administration och vissa kostnader för de berörda företagen.

För patienter och brukare ska utredningens förslag inte innebära någon skillnad när det gäller skyddet av deras integritet. Utredningen skriver att dessa ska omfattas av samma sekretessbestämmelser som i motsvarande offentligt drivna verksamheter.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev