Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Patientnämnder ges större makt

Publicerad: 14 december 2015, 06:52

Anders Printz, särskild utredare

Foto: Simon Hastegård

NY VERSION. Med en ny lag får landets patientnämnder en starkare ställning och kan kräva sjukvården på delaktighet i ärenden som rör klagomål på vården, enligt klagomålsutredningen.


Sjukvården måste ta patienternas synpunkter och klagomål på större allvar. Därför ska patientnämnderna – som finns i varje landsting eller region – bli mer självständiga och få utökade resurser. Genom ett tillägg i patientsäkerhetslagen ska patientnämnden kunna kräva att sjukvården är delaktig och svarar på de frågeställningar som kommer genom nämnden, enligt det förslag som regeringens särskilde utredare lägger fram i dag.

Förslaget är ett av dem som presenteras i klagomålsutredningen som lämnas till regeringen i dag, måndag.

– Om sjukvården inte följer kraven på delaktighet från patientnämnden kan Ivo ställa krav på detta, med hot om vite, säger Anders Printz, som på regeringens uppdrag utrett hur patienters klagomål ska hanteras.

Han har tidigare arbetat på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och är i dag kanslichef på Vårdförbundet.

Flera patientnämnder har tidigare varit skeptiska till att ta över klagomål från Ivo, bland annat eftersom de saknar myndighetsbefogenheter. Med det nya förslaget skulle de alltså få detta, genom lagändringen.

Om patientnämnderna får utökade resurser och kan ta sig an mindre allvarliga ärenden ska Ivo främst utreda patientärenden som rör allvarlig skada eller sjukdom, vård under tvång eller fall då patient fått sin rättsliga ställning eller integritet kränkt, exempelvis genom en behandling som genomförts utan samtycke.

Förhoppningen är också att Ivo med upplägget ska få mer tid för tillsynsbesök ute i sjukvården. I dag genomförs en stor del av inspektionerna via pappersarbete.

Andres Printz tycker att det är viktigt att hålla isär patienters klagomål med de utredningar som Ivo gör efter anmälan enligt Lex Maria, från sjukvården.

– I första hand är det vårdgivarna som ska ställa till rätta det som patienten klagar över, och lära av sina misstag. Det är tokigt att patienter ska behöva vänta ett år på att få ett utslag från en myndighet, säger han.

Förslagen i utredningen påminner till stor del om dem som Ivo, liksom Statskontoret, tidigare lagt fram för att få en bättre hantering av klagomålen.

– Vi är huvudsak är positiva till förslagen som innebär att patienterna får snabbare svar samtidigt som det frigör resurser till våra inspektioner, säger Thord Redman, utredare på Ivo, liksom myndighetens expert i klagomålsutredningen.

Enligt utredningen ska förändringen i hanteringen av enskildas klagomål genomföras 1 juli 2017.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev