Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Planeringsstöd ses över

Publicerad: 3 december 2015, 08:04

Gabriel Wikström (S).

Foto: Meli Petersson Ellafi/Bildbyrån

Regeringen vill se över det nationella planeringsstödet. Bland annat för att kartlägga tillgången på ST-läkare och specialistsjuksköterskor.


I Socialstyrelsens nationella planeringsstöd finns statistik över tillgången på läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare. Planeringsstödet innehåller analyser av tillgång och efterfrågan på de olika vårdyrkena och prognoser inför framtiden. Nu vill regeringen att planeringsstödet ska bli mer omfattande.

– Det här är en viktig del i att kunna klara av den framtida kompetensförsörjningen i sjukvården. Planeringsstödet används inte i den utsträckning som det skulle behövas för att många tycker att det är otillräckligt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Därför ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att se över planeringsstödet. Socialstyrelsen ska föreslå hur planeringsstödet kan breddas till att omfatta fler yrkesgrupper. Vilka yrkesgrupper det handlar om slår inte regeringen fast. Däremot vill regeringen att det ska gå att få fram mer detaljerade uppgifter om tillgången på olika typer av specialistsjuksköterskor. Socialstyrelsen ska också bedöma om det går att ta in information om tillgången på ST-läkare inom olika specialiteter.

– Det är viktigt att landstingen kan få en uppfattning om hur det ser ut med ST-platser inför framtiden. Då får de ett bättre underlag för att bedöma vilka behov som kommer att finnas, säger Gabriel Wikström.

Han har tidigare sagt att det kan behövas en statlig styrning av antalet ST-block för att se till att det utbildas tillräckligt många läkare inom de bristspecialiteter som finns.

– Den diskussionen är inte avslutad, säger Gabriel Wikström, men lägger till att det är en annan fråga och att utökningen av planeringsstödet inte ska ses som ett steg mot statlig styrning av ST-blocken.

Regeringen vill att det till det nya planeringsstödet ska knytas en grupp där sjukvårdshuvudmännen och vårdens organisationer ska kunna mötas för att samtala om kompetensförsörjnigen i vården. En grupp som skulle bli en fortsättning på den nationella samling om kompetensförsörjningen som regeringen tagit initiativ till.

– Det finns ett behov av att fortsätta de här samtalen under fastare former, säger Gabriel Wikström.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev