Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Politiskt stöd för tvång i demensvården

Publicerad: 29 november 2012, 11:56

Alliansregeringen och Socialdemokraterna vill ha en ny lag som gör det möjligt för vårdpersonal att ta till tvångsåtgärder i vården av dementa.


Det är inte rimligt att personal i demensvården måste besluta om de måste bryta mot lagen eller inte för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det skriver Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, och Lena Hallengren (S), vice ordförande i social¬utskottet, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

 Att vårda och ge omsorg till demenssjuka skiljer sig från annan äldreomsorg. Beroendet av omsorg är ofta mer omfattande. En annan skillnad är att den sjuke kan utsätta sig själv eller andra för risker att drabbas av allvarlig skada", skriver debattörerna.

Frågan om skyddsåtgärder i vården av dementa har dröjt, och personalen har fått sväva i ovisshet. Men nu presenterar regeringen och Socialdemokraterna en lagrådsremiss, som bygger på en utredning som regeringen tillsatte 2005. Målet är att skapa ett lagstöd för att det ska bli möjligt att ta till åtgärder även när den enskilda patienten motsäger sig det.

Det blir kommunerna som ska utreda varje enskilt fall, och det ska vara möjligt att överklaga. Innan en tvångsåtgärd blir möjlig ska det stå klart att andra åtgärder har prövats, men inte förbättrat situationen, skriver debattörerna. Därefter måste kommunens beslut omprövas var tolfte månad.

Lagens föreslås träda i kraft 1 juli 2014.

HANNAH DAVIDSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev