Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

”Rätt information om förändringar måste nå ut snabbt”

Publicerad: 28 augusti 2013, 07:00

Läkemedelsverket och TLV bör i högre grad än i dag utgå från patienter och förskrivares situation, skriver debattören Mikael Hoffmann.


Varför sätts inte patienten och mötet mellan patient och läkare i fokus när myndigheter, företag och vård informerar om förändringar kring läkemedel? När licensläkemedlet isotretinoin blev ett godkänt läkemedel så var det känt långt i förväg att detta var på gång för Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samt för de berörda läkemedelsföretagen. Det var också väl känt att läkemedelsföretaget i den situationen, precis som för alla nya godkända läkemedel, måste ansöka hos TLV att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen och att TLV kan behöva upp till sex månader för att fatta ett beslut. Ändå innehåller inte informationen till patienter och förskrivare svar på de frågor de ställer sig.

Det är viktigt att rätt information når ut så snabbt som möjligt till patienter och förskrivare, både vad gäller patienter som redan behandlas på licens och de som eventuellt behöver få behandling. De förra kan fortsätta tills vidare inom förmånen, medan de andra måste betala hela kostnaden själv.

Patienter och förskrivare måste förstå att TLV kan komma till ett annat beslut för ett godkänt läkemedel än när samma substans hanterades som licensläke­medel. Skälen kan vara många – ny kunskap om substansens effektivitet, annat pris, risk för indikationsglidning och därmed sämre kostnadseffektivitet.

Viktigt är att ett godkänt läkemedel kan förskrivas av de flesta, eller till och med alla, läkare medan licensläkemedel är hårt reglerade. För isotretinoin har dock Läkemedelsverket i en särskild föreskrift begränsat rätten att förskriva läkemedel till specialister i dermatologi, det vill säga läkare som tidigare förskrivit isotretinoin på licens.

Det är olyckligt för såväl läkemedelsföretaget som patienter – och faktiskt också för vården och samhället – att godkända läkemedel måste vänta flera månader på förmån. Men problemet är inte så uppenbart när förskrivare ändå först måste ta till sig information om det nya läkemedlet och försöka finna en plats för det i behandlingen. Situationen är annorlunda när ett relativt välkänt och använt licensläkemedel blir godkänt.

Borde det inte i regelverket finnas möjligheter att i vissa situationer synkronisera Läkemedelsverkets och TLV:s arbete? Stora delar av TLV:s bedömningsunderlag skulle i praktiken kunna förberedas innan företaget fått besked om godkännande, fastställt sitt pris och ansökt om förmån.

TLV verkar inte ha agerat proaktivt trots att de gett synpunkter på Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om förordnande av isotretinoin (föranledda av ett förväntat godkännande). Läkemedelsverket kommenterar inte de praktiska konsekvenserna för vården i nummer 3 av Information från Läkemedelsverket i juni. Ett informationsbrev från Orifarm till dermatologer och läkemedelskommittéer i juli lyfter inte frågan om läkemedelsförmån och hur detta kan påverka vården under en övergångsperiod. Information på hemsidor och i övrigt från hälso- och sjukvården saknar också i flertalet fall relevant information.

Läkemedelsverket och TLV bör i högre grad än i dag utgå från patienters och förskrivares situation och lämna den information de behöver. Men myndigheterna bör också lyfta frågan om översyn av de föreskrifter som reglerar TLV:s beslut om läkemedelsförmån. Om patienter, förskrivare, läkemedelsföretag och vården i allmänhet tycker att det är bra att nya läkemedel kan komma till användning efter korrekt prövning så vore det väl bra om denna prövning kunde komma till stånd så fort som möjligt – såväl för de läkemedel som förskrivits på licens tidigare och de som är i princip helt nya.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev