Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Regeringen ritar om Sverigekartan

Publicerad: 23 mars 2015, 06:48

Inom kort utser regeringen förhandlingspersoner med uppdrag att skapa nya regioner.


Dagens indelning i län och landsting skapades i hög grad på 1600-talet och är inte anpassad för det moderna samhällets utmaningar. Det anser regeringen som nu sjösätter arbetet med att slå ihop landsting till nya regioner.

– Det finns ett stort behov av modernisering, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Regeringen utser inom kort förhandlingspersoner med uppdrag att skapa nya regioner i Sverige. Målet är att beslut ska fattas redan 2017 och att nya regionerna ska kunna bildas i januari 2019.

Hur många regioner som är lämpligt vill Shekarabi inte gå in på men understryker att det behövs större organisationer som är bättre rustade att klara av till exempel hälso- och sjukvård. Detta för att bland annat ge landstingen tillräcklig volym för att kunna göra effektiva investeringar. Något som enligt Shekarabi kräver någonstans mellan en halv till två miljoner patienter.

– Kraven på sjukvården höjs hela tiden och det kräver ett visst underlag för att kunna hålla kvaliteten på en viss nivå, säger Shekarabi till TT.

Dessutom leder skillnaden på landstingens storlek inte sällan till ojämlik vård. Större regioner ska exempelvis leda till mer jämlika vårdköer och tillgång till expertvård oberoende vart i landet patienten bor.

Även kollektivtrafik och infrastruktur skulle tjäna på större regioner då behovet av samverkan över länsgränserna spås öka.

– Vi har en urbanisering i Sverige som har den högsta takten i Europeiska unionen, säger Shekarabi.

Även länsstyrelserna är enligt Shekarabi i dag för små för att kunna hantera sina uppdrag. På många håll har landstingen redan tagit över delar av det regionala utvecklingsansvaret. Men att helt skrota länsstyrelserna är det inte tal om.

– Det är viktigt med en statlig regional närvaro och att medborgarna känner en närhet till staten. Länsstyrelserna har många viktiga uppdrag och är en viktig del av svenska staten, säger Shekarabi.

Enligt Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Folkpartiet, är rädd för att underifrånperspektivet saknas i reformen.

– Ska det ske förändringar är det viktigt att landstingen själva vill gå in i regioner.  Det regeringen nu skissar på är byråkratiska kartor som ska beslutas i Stockholm, säger han.

Centerpartiets kommunpolitiska talesperson, Mari-Louise Wernersson, är inne på samma linje.

– Man får inte rita kartor i Stockholm och lägga ut över Sverige, säger hon.

Samtidigt välkomnar Centerpartiet att regeringen tar tag i regionfrågan.

– Det är både viktigt och nödvändigt med regioner och antydningen att man vill lägga större utvecklingsansvar till regionerna är någonting vi särskilt kommer att bevaka, säger Wernersson.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är positiv till regionbildningarna.

– Vi kan konstatera att vi har regioner som funnits i 15 år och företrädarna är väldigt positiva, säger Anders Knape, ordförande i SKL.

Han betonar att utvecklingen där sjukvården kräver större resurser för att klara av investeringar i exempelvis utbildning och medicinteknik kommer att fortsätta.

– I vissa frågor är Sverige för litet, säger han.

Knape menar att de framtida direktvalda regionerna kommer att vara beredda att ta ansvar även för andra sektorer som exempelvis arbetsmarknadspolitik.

– Om dessa frågor styrs längre ner och inte enbart hanteras av staten ger det än större legitimitet.

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att helt skrota landstingen. Men den vägen vill inte Shekarabi gå. I stället menar han att en förvandling till storregioner är ett sätt att dämpa lusten att förstatliga landstingen.

– Jag ser stora poänger med en decentraliserad sjukvård och att ge landstingen rätt organisatoriska förutsättningar är en grundförutsättning för att inte gå mot ett förstatligande.

Redan 2007 föreslog Ansvarskommittén en ny indelning av Sverige, där 21 län och landsting skulle ersättas av sex till nio storregioner. Trots att de flesta remissinstanser var positiva har ingenting skett.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev