måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Regeringskansliet: ”Tydligare vad Coronakommissionen vill ha”

Publicerad: 21 januari 2022, 13:50

”Vi har ännu inte hunnit sammanställa och värdera det. Ytterligare granskning av materialet sker under nästa vecka”, skriver Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arkivbild, Foto: Christine Olsson/TT

Coronakommissionen har i elfte timmen kunnat ta del av ”sammanställningar” om vad som skett på de hundratals pandemimöten som hållits i en särskild krisgrupp med statssekreterare.
Regeringskansliet säger att det klarnat vad kommissionen önskar ytterligare.

Ämnen i artikeln:

PandemidokumentenCoronakommissionenLena HallengrenRegeringenSocialdemokraterna

T

TT


På fredagen hölls ett möte mellan kommissionen och Regeringskansliet. Syftet var att reda ut eventuella missförstånd eller oklarheter om vad kommissionen tidigare har begärt att få och om uppgifter fattas.

Regeringen har fått kritik av oppositionen för att mörka sin pandemihantering genom att inte lämna ut en del uppgifter och dokument till kommissionen som den kan behöva för sin granskning. Kommissionen och regeringskansliet har inte varit överens.

– Syftet med mötet var att reda ut eventuella oklarheter mellan Regeringskansliet och Coronakommissionen, säger Jenny Ryderstedt på Regeringskansliets kommunikationsavdelning till TT.

Blivit tydligare

Enligt hennes uppgifter var det ett bra möte.

– Det har blivit tydligare vilka ytterligare uppgifter Coronakommissionen behöver och Regeringskansliet arbetar vidare med att ta fram de uppgifterna, säger Jenny Ryderstedt.

Ett uppföljande möte ska hållas i veckan som kommer.

Enligt beskrivning från källor i Regeringskansliet har man den senaste tiden närmast öst dokumentation och uppgifter över kommissionen, även om det är sent i processen. Den 25 februari ska kommissionen lägga fram sitt slutbetänkande och dom över regeringens hantering av pandemin.

För tidigt

”Det är riktigt att det tagits fram en hel del information. Vi har börjat gå igenom den och fortsätter med det nästa vecka. Det är ännu för tidigt att säga om den motsvarar det som vi har begärt”, skrev kommissionens ordförande Mats Melin i ett mejl till TT före fredagens möte.

Materialet handlar om hur regeringen och tjänstemännen i Regeringskansliet arbetat, mötts och överlagt under pandemin.

Mycket av kritiken om brist på underlag kretsar kring statssekreterarmötena i Gruppen för strategisk samordning (GSS). Gruppen har haft till uppgift att samordna regeringens arbete och har, enligt Svenska Dagbladet och Dagens Medicin, mötts omkring 250 gånger under pandemin.

Granskar vidare

Den 19 januari var personer från kommissionen i Regeringskansliet för att på plats ta del av ”sammanställningar” från GSS-mötena. Av sammanställningarna framgår, bland annat, vad som togs upp och vilka slutsatser som drogs om läget på varje enskilt möte.

Mats Melin bekräftar att några medarbetare var där och tog del av visst material.

”Vi har ännu inte hunnit sammanställa och värdera det. Ytterligare granskning av materialet sker under nästa vecka”, skriver Mats Melin.

Kommissionen har också efter viss diskussion fått se mejl som skickats mellan statssekreterare och regeringens presschef angående pandemin. Privata mötesanteckningar, som enskilda tjänstemän gjort, har inte lämnats över.

Inga protokoll

Några formella protokoll eller andra mötesanteckningar från GSS-mötena finns inte, enligt bland andra socialminister Lena Hallengren (S).

– De fattar inga beslut på sina möten, utan är en grupp för att informera sig och diskutera, sade socialminister Lena Hallengren (S) till TT häromdagen.

Lena Hallengren uppgav då att praxis är att det inte görs mötesanteckningar vid GSS-möten. Dagordningar, lägesbilder och underlag från GSS-mötena har kommissionen dock fått, enligt Lena Hallengren.

En regeringskälla hävdar att inte heller den borgerliga regeringen förde mötesanteckningar vid motsvarande möten under den stora skogsbranden sommaren 2014.

Få se mer

Kommissionen har, åtminstone inte ännu, fått se de ”annoterade dagordningar” som funnits inför mötena och som SvD skrivit om. Det är en annan typ av dokument än de sammanställningar kommissionen har fått se och som ger en bild av vad möten resulterat i.

En regeringskälla uppger att om kommissionen begär att få se de annoterade dagordningarna så kommer de att få det.

Lars Larsson/TT

Mer i ämnet

Coronakommissionen vill se GSS hemliga dagordningar

Sverigedemokraterna KU-anmäler regeringen

Fler statssekreterarmöten om pandemin saknar protokoll

Socialutskottet missnöjt med Lena Hallengrens besked

Flera partier vill ge Coronakommissionen mer tid

Professor i förvaltningsrätt ger Coronakommissionen rätt

M kallar Hallengren till utskott: Mörkar

Coronakommissionen nekas ta del av regeringens underlag

Material som delgetts kommissionen

Utlämnade handlingar:

Svar på frågor som kommissionen ställt inför intervjuer med några statssekreterare och dåvarande inrikesministern Mikael Damberg.

Svar på frågor från om regeringens och Regeringskansliets pandemiberedskap.

Månadsvis sammanställningar över de regeringsbeslut som har fattats med anledning av arbetet med covid-19. Sammanställningarna sträcker sig från den 1 februari 2020 och framåt.

Grafiska lägesbilder och lägesbilds-pm från januari till april 2020.

Planeringsunderlag för sommar och höst 2020

Plan för utbildning och övning i krishantering i Regeringskansliet 2017–2020.

Plan för utbildning och övning för regeringen och politisk ledning i Regeringskansliet i krishantering 2016–2018.

Stående dagordning för möten i Gruppen för strategisk samordning.

Kallelser med dagordning, protokoll i form av tjänsteanteckning samt deltagarlista för möten i Krishanteringsrådet.

Handlingar kommissionen fått se på plats i Regeringskansliet:

Powerpoint-bilder gällande strategiska diskussioner på allmän beredning om covid-19 under mars–maj 2020.

Mål och scenarier som har diskuterats på allmän beredning i regeringen februari 2020–juni 2021.

Intern e-post som skickats mellan vissa statssekreterare och regeringens presschef under våren och hösten 2020.

Underlag från analysarbetet med anledning av utlåtanden från externa experter utifrån ett positivt och ett negativt scenario för pandemins utveckling.

Utvärdering av krishanteringsenhetens hantering av coronapandemin våren 2020

Intern logg förd från Kriskoordineringscentralen rörande kontakter tagna under 2020 och 2021.

Interna minnesanteckningar gjorda löpande av krishanteringsenheten om genomfört arbete där gällande pandemin, däribland sammanställningar över vad som tagits upp på möten i GSS.

Rapporter från ambassaderna i Rom, Wien och Reykjavik om smittspridningen i Italien, Österrike respektive Island för perioden 20-02-01–20-03-11

Underlag från arbetet med mål och strategi som publicerades på regeringens webbplats den 7 april 2020.

Socialdepartementets coronarelaterade loggbok.

 

Listan är inte fullständig, ytterligare information har lämnats från olika departement

 

Källa: Regeringskansliet

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev