Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

S står oeniga om stopplagen

Publicerad: 24 augusti 2004, 11:42

S, v och mp i Landstingsförbundet avvisar regeringens nya stopplag för vinstsyftande företag på sjukhusen. De uppmanar nu sina partikamrater i riksdag och regering att återkomma med mer genomtänkta förslag.


I juni lade socialdepartementet fram en promemoria om att landsting inte får överlåta sjukhus till aktörer som driver verksamheten med vinstsyfte. I promemorian utvecklade departementet den överenskommelse som regeringen träffade i februari med mp och v.  S, v och mp-majoriteten i hälso- och sjukvårdsberedningen i Landstingsförbundet och socialberedningen i Kommunförbundet har nu enats om ett förslag till remissvar, vilket ska klubbas av respektive styrelse den 3 september.

Mjukade upp tuffare skrivning  I det ursprungliga tjänstemannaförslaget stod det att beredningarna "avstyrker" regeringens förslag. Den tydliga formuleringen strök s, v och mp-majoriteten i sista stund vid sammanträdet i fredags, den 20 augusti. I stället står det:  "Att enbart koppla sjukhus till begreppet organisationer utan vinstutdelning vore olyckligt och skulle som förbunden ser det begränsa utvecklingen på ett negativt sätt."  Förbundens beredningar använder inte det kommunala självstyret som argument mot den nya stopplagen, utan pekar på att regeringens uppdelning av primärvård och specialistvård är felaktig:  "Förbunden är kritiska till den konserverande beskrivning av svensk hälso- och sjukvård som promemorian präglas av. Den föråldrade indelningen i sjukhusvård och primärvård leder fel."  I stället vill förbunden ha samma spelregler "oavsett vårdnivå". Förbunden uppmanar därför regeringen att återkomma med sådana förslag.   Då bör regeringen också överväga vilka konflikter som kan uppstå mellan vinstintresset i vården och vård på lika villkor. Där får alltså regeringens förslag inget stöd.  Vad den gemensamma s-, v- och mp-skrivningen innebär tycks dock tolkas på olika sätt.  Carina Åström (v) och Agneta Niklasson (mp) i hälso- och sjukvårdsberedningen tolkar skrivningen som att partierna är överens om att hälso- och sjukvård inte får överlämnas till vinstsyftande aktörer.  - Vård ska inte överlämnas till vinstutdelande företag. Där håller vi med regeringen. Jag vet att beredningens yttrande är svårtolkat. Vi var flera som fick läsa om förslaget flera gånger för att förstå vad det egentligen betydde, säger Carina Åström.  Beredningens ordförande Paul Håkansson (s) tycks göra en annan tolkning än v och mp.  - Vi tycker inte att man ska ha en bestämmelse om att om man vill lämna över ett sjukhus så ska man göra det enbart till en organisation utan vinstutdelning.  Ni är alltså inte motståndare till att landstingen ska kunna lämna ut hälso- och sjukvård till vinstsyftande aktörer?  - Nej, det framgår ju också av yttrandet.  Där stöder ni inte regeringens förslag?  - Nej, det är korrekt.  S, v och mp i Landstingsförbundet skriver dock tydligt att privata sjukförsäkringar bör stoppas även i primärvården.  Splittring inom s om stopplagen  Den kontroversiella stopplagen splittrar också socialdemokraterna i landstingen.  S i Stockholms läns landsting ställer sig "tveksamma" till regeringens förslag.   Invändningarna är två: dels att regeringens uppdelning av sjukhusvård och primärvård är "föråldrad", dels att det är "rimligt" att landstinget själv får besluta om sådan vård bör överlämnas till andra aktörer eller inte.   S, v och mp i Region Skåne välkomnar regeringens stopplag. S-, fp- och c-majoriteten i Västra Götalandsregionen tar inte ställning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev