lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

SKL starkt kritiska till att slopa riktade bidrag

Publicerad: 20 maj 2019, 10:02

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. Foto: Erik Simmander

Att låta regionernas ersättning för läkemedelskostnaderna ingå i det generella statsbidraget skulle urholka skyddet för ökade läkemedelskostnader. Det skriver SKL i ett remissvar.


PH


Liksom flera andra remissinstanser är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kritiska till flera tunga förslag i Läkemedelsmarknadsutredningen. Den främsta invändningen gäller förslaget om att det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånerna skulle ersättas med ett generellt statsbidrag.

– För att regionerna ska axla ansvaret som det innebär med ett generellt statsbidrag så behövs en modellkonstruktion och en värdesäkring. Men något sådant förslag finns inte i utredningen, sa Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, redan förra veckan, när han talade på Pharma Network.

Av remissvaret framgår att SKL tror att läkemedelskostnaderna kommer att öka snabbt de kommande åren och i utredningens förslag saknas en försäkring om en uppräkning över tid av det generella statsbidraget.

Förslag om ett särskilt bidrag för nya effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar är enligt SKL inte tillräckligt tydligt beskrivet i utredningen. De efterfrågar ett tydligare beskrivet ansvarsförhållande mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och regionerna för att kunna fatta beslut om förslaget.

Däremot anser SKL att det i vissa fall kan vara rationellt att staten tillfälligt går in och stöttar regionerna med resurser och nämner hanteringen av läkemedel mot hepatit C som ett exempel.

Förslaget om att NT-rådet skulle bli en egen myndighet är SKL emot.
– Vi ser positivt på att en fortsatt utveckling av NT-rådets verksamhet men det finns inget egenvärde i att det blir en egen myndighet, sa Fredrik Lennartsson vid Pharma Network.

Även NT-rådet själva emotsätter sig, i sitt eget remissvar, att de skulle bli en egen myndighet.

Liksom flera andra remissinstanser skriver SKL att utredningen har en alltför positiv inställning till hemliga prisavtal mellan läkemedelsföretag och regionerna. De anser att öppen, transparent prissättning och konkurrens ska stärkas.

Däremot ställer sig SKL bakom förslagen om att TLV ska få ytterligare resurser för omprövningar av priser liksom regionernas rätt att få begära omprövning.

De säger också ja till att TLV ska få utökade möjligheter till uppföljning och att Socialstyrelsen ska göra årliga analyser av jämlik tillgång till läkemedel. Men påpekar att den situation som uppstått med en begränsad tillgång till läkemedelsstatistik, som Dagens Medicin rapporterat om, gör att flera av förslagen som handlar om uppföljning inte går att genomföra. De efterlyser en skyndsam förändring för att säkra tillgängligheten av statistiken.

SKL:s hela remissvar finns här.

Relaterat material

Lif orolig över förslag i Läkemedelsutredning

”E-hälsomyndigheten sätter sig över lagen”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev