Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

SKR: Nej till ny lag om omfördelning av läkemedel

Publicerad: 6 april 2020, 12:24

Foto: Adam Wrafter/Bildbyrån

Sveriges Kommuner och Regioner tycker inte att det behövs en ny lag kring omfördelning av medicinsk utrustning och läkemedel mellan regioner och kommuner. Den lagstiftning som redan finns räcker.


Ämnen i artikeln:

SKR

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att smittskyddslagen ändras så att regeringen får meddela särskilda föreskrifter om inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar om syftet är att upprätthålla smittskyddet. Regleringen skulle gälla under högst tre månader.

I sitt remissvar skriver SKR att en lagändring inte är nödvändig utan att smittskyddslagens allmänna riktlinjer räcker, liksom beredskapslagstiftningen. Att riksdagen kan fatta snabba beslut bidrar också till att en lag inte behövs, enligt SKR.

– Den hittillsvarande extraordinära beslutsprocessen med mycket snabb handläggning i riksdagen har, enligt vår uppfattning, fungerat väl så här långt under den pågående krisen. Regeringen har kunnat fatta en rad långtgående beslut för att stärka smittskyddet, skriver SKR i remissvaret.

Förra veckan kom regionerna via SKR överens om att låta fyra regioner sköta läkemedelsinköpen. Regler som underlättar sådana överenskommelser välkomnas, däremot inte att lagförslaget ger regeringen rätt att utfärda föreskrifter när det gäller omfördelning av medicinsk utrustning och läkemedel, utöver vad som redan är tillåtet.

SKR anser att om en omfördelning krävs kan regioner och kommuner sköta den själva enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där står att kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid.

SKR pekar också på att förslaget rimmar dåligt med närhetsprincipen. ”Myndigheterna står långt ifrån de konkreta verksamheterna och risken är överhängande att omflyttning av resurser på anmodan av myndighet blir ett grovt och allt för trögrörligt instrument”, står det i remissvaret.

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev