söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna

Publicerad: 6 maj 2019, 09:27

Två människorättsorganisationer lämnar i dag in en anmälan mot staten till Justitiekanslern (JK). Foto: Thinkstock

Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar anmäler staten till Justitiekanslern för kränkningar av mänskliga rättigheter, då de beslutat om en asylsökande med stöd från de kritiserade medicinska åldersbedömningarna.

Ämnen i artikeln:

Barnsjukdomar

SH


Fallet som de båda organisationerna nu driver handlar om en pojke som sökte asyl i Sverige 2015. På begäran av Migrationsverket genomgick han en medicinsk åldersbedömning som bestod i att studera pojkens visdomständer och knäled.

Medan undersökningen av knäleden tydde på att pojken sannolikt var över 18 år, tydde analysen av visdomständerna på att han var minderårig. I ett andrahandsutlåtande av privata experter gjordes bedömningen att pojken sannolikt var minderårig. Men Rättsmedicinalverket bedömde att resultatet talade för att pojken var över 18 år och pojkens asylansökan avslogs.

De medicinska åldersbedömningarna har kritiserats hårt och flera frågetecken och felaktigheter har framkommit, bland annat efter mediers och framför allt Svenska Dagbladets granskningar av förfarandet. Metoden med analys av knä och visdomständer bedöms inte hålla vetenskapligt, enligt flera experter.

I december uppmanade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Läkaresällskapet, regeringen att tillsätta en oberoende granskning av åldersbedömningarna och för en månad sedan beslutade Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en utredning som ska tillsättas i år.

”Fallet är bara ett exempel på ett strukturellt problem som de senaste åren drabbat ensamkommande unga som sökt asyl i Sverige. Internationellt skydd har därmed i praktiken blivit otillgängligt för många personer ur en av de mest utsatta grupperna globalt, i strid med både Europakonventionen och barnkonventionen”, skriver människorättsorganisationen Civil Rights Defenders i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, som är en ideell förening som arbetar med asylrätt och vars huvudmän är Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Caritas och Stockholms stift, är de nu ombud för pojken, som i dag har ett tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De begär nu skadestånd av JK och ett erkännande om att pojken utsatts för människorättskränkning.

– Med alla de fall vi kommer i kontakt med vet vi att det här fallet tyvärr bara är ett exempel på en mycket större problematik. Det är allvarligt att Sverige har ett asylsystem där människor får helt livsavgörande beslut som baseras på otillförlitligt underlag, säger Sofia Rönnow Pessah, jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, i pressmeddelandet.

Sex läkare på Rättsmedicinalverket som larmat om bristerna i de medicinska åldersbedömningarna tilldelades Sjukhusläkarens pris Årets visselblåsare i mars i år. Rättsmedicinalverket fick nyligen den mindre smickrande utmärkelsen Årets rullgardin av Föreningen grävande journalister.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev