Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Politik

Stort stöd för kroppsbesiktning av barn

Publicerad: 2 februari 2017, 06:40

Regeringens förslag att tillåta kroppsbesiktning för att utreda en brottsmisstänkts ålder får stort stöd. Men vissa kritiker, däribland Svea hovrätt, anser att förslaget inte uppfyller kraven för tvångsmedel.


Men vissa kritiker, däribland Svea hovrätt, anser att förslaget inte uppfyller kraven för tvångsmedel.

Om en misstänkts ålder är okänd i en brottmålsprocess har hittills reglerna om kroppsbesiktning i rättegångsbalken använts. Det har möjliggjort medicinska åldersbedömningar. Men strax före årsskiftet kom en dom i Högsta domstolen som underkänner detta.

Det innebär att det i dag saknas lagstöd för att besluta om kroppsbesiktning för fastställande av ålder. Det är detta regeringen vill råda bot på. I lagrådsremissen framhålls att en persons ålder i brottmålsprocesser är av stor vikt, dels för att kunna utreda brott ordentligt, dels för att påföljden blir rätt.

Det kan både handla om att förhindra att äldre personer kommer undan genom att uppge en lägre ålder och att försäkra sig om att icke straffmyndiga personer döms.

Förslaget är nu att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. Det tillstyrks av de flesta myndigheter såsom Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Migrationsverket, justitiekanslern och Rättsmedicinalverket.

Men Svea hovrätt anser inte att förslaget uppfyller de krav som måste ställas vid tvångsmedelslagstiftning. "Eftersom det är fråga om en inskränkning i en grundläggande rättighet måste lagregeln vara tydligt utformad", skriver hovrätten i sitt yttrande.

Socialstyrelsen anser att det saknas analys av konsekvenserna för barn och unga att det saknas en reglering för de fall när straffmyndighetsåldern är ifrågasatt. Advokatsamfundet avstyrker bland annat med motiveringen att det alltjämnt råder osäkerhet kring de metoder som används vid bedömning av medicinsk ålder. Även barnombudsmannen avstyrker.

Relaterat material

HD: Ingen medicinsk åldersbedömning i brottmål

OWE NILSSON/TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev